Wij vragen

MEE maakt meedoen mogelijk! De focus van MEE West-Brabant ligt op participeren. Meedoen dus, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een van onze beloften hierbij is om dit zo eenvoudig mogelijk te realiseren.

Wij zijn op zoek naar een:

Jeugdprofessional

bij de huisarts

24 uur per week

MEE is netwerkpartner in het CJG Breda. Als jeugdprofessional bij de huisarts ondersteun je de huisarts bij (het bepalen van) de hulpverlening aan jeugdigen en/of diens opvoeders, bij vragen of klachten over de psychische of sociaal emotionele ontwikkeling.

Positie

 • Je komt in dienst bij MEE West-Brabant;
 • Je behoort functioneel tot één van de Bredase CJG-Teams en valt daarmee onder aansturing van de manager van MEE;
 • Nabij en ondersteunend aan de huisartsenpraktijk als vindplaats en verwijzer;
 • Als verbindingsprofessional tussen het medisch en sociale domein.

Opleiding

 • Minimaal HBO geschoold, bij voorkeur een Hogere Sociale Studie (voorheen hoger sociaal agogisch onderwijs);
 • Geregistreerd in BIG of SKJ-register.

Ervaring

 • Minimaal 2 jaar werkervaring met werken in een breed sociaal wijkteam;
 • Heeft samengewerkt met andere (zorg) partners binnen de jeugdhulp en op scholen;
 • Ruime werkervaring als sociaal werker met kind, jeugd, hun ouders en andere opvoeders;
 • Ervaring met coachen en kortdurende interventies.

Taken

 • Participeert in een spreekuur;
 • Probleem- en vraagverheldering;
 • Advisering en ondersteuning bij opvoed- en opgroeivragen;
 • Opstellen van plan indien noodzakelijk;
 • Coördineren en arrangeren van passende hulp en zorg (in overleg met de huisarts) door:

a: zelf de ouders en/of jeugdigen kortdurend te begeleiden;

b: voorliggende activiteiten in te schakelen;

c: overleg met ketenpartners (o.a. jeugdgezondheidszorg, onderwijs);

d: en eventueel toeleiding naar regisseur Jeugd, toegang gemeente.

 • Evaluatie en nazorg;
 • Het opbouwen en onderhouden van de sociale kaart in de wijk;
 • Het leggen en onderhouden van contacten met het netwerk van het kind en gezin;
 • Het rapporteren over de voortgang aan de huisarts conform afspraken.

Kennis

 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (WGBO, Jeugdwet, Passend Onderwijs, privacywetgeving, Wmo);
 • Gedegen kennis van biologische, psychologische en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, gezinnen en basiskennis van psychopathologie;
 • Kennis van opvoedondersteuning, sociale netwerkversterking en systeemgericht werken;
 • Kennis van triage en gedegen kennis van het brede domein van de Jeugdwet (inclusief drang en dwang);
 • Kennis van de sociale klaart van Breda en de desbetreffende wijk;
 • Kennis van aanbod van niet vrij-toegankelijke jeugdhulp.

Ons aanbod

Wij bieden

 • Een gezellig, enthousiast, flexibel en collegiaal team (wijk Noord-Oost);
 • Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving;
 • Casuïstiek-, intervisie en collegiale consultatie/ ondersteuning;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Gehandicaptenzorg, FWG 50, en een toeslag gebaseerd op CAO Sociaal Werk schaal 9. Het totale salaris is maximaal € 3.988,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende