Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde

De congregatie Zusters van Liefde is een kloosterorganisatie met een internationaal karakter. De Nederlandse provincie dat zijn de zusters in Nederland, die nu bijna allemaal weer samen wonen op het mooie kloosterterrein in hartje Tilburg.

Momenteel telt de Nederlandse Provincie nog een honderdtal zusters. Een klein aantal woont in het verpleeghuis op eigen terrein, de overige zusters wonen op hetzelfde terrein in hun appartementen. Sommige zusters nog geheel zelfstandig, anderen met wat meer hulp en ondersteuning.

De Nederlandse Provincie heeft ongeveer 65 medewerkers in dienst, het grootste deel hiervan zijn betaalde mantelzorgers. Wij zijn een familiezorg-zorgorganisatie en zijn de zusters nabij zoals dat buiten het kloosterleven door familie wordt gedaan. Een mooie en eervolle taak, die wij liefdevol uitvoeren.

Werken bij

Als medewerker van de Nederlandse Provincie levert u een bijdrage aan de religieuze leefsfeer van zusters. Het werken voor deze doelgroep maakt het werken uniek.

Contactpersoon

Saskia Brounen

Leren bij

De organisatie biedt geen specifieke opleiding.

Wel is er voldoende aandacht voor praktijkgerichte trainingen, maar ook voor persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligers bij

Vrijwilligers kunnen veel betekenen voor de zusters. Zij kunnen helpen bij dagelijkse activiteiten zoals het meegaan naar in-en externe hulpverleners, het maken van een wandeling, een huisbezoek, etc.

Het is dankbaar werk, dat door de zusters zeer op prijs wordt gesteld.

Kenmerkend voor onze medewerkers en vrijwilligers zijn respect, nabijheid, geborgenheid, vertrouwen en liefde.

Contactpersoon

mw. J. (Jeannette) van Dommelen, secretaresse kloosterorganisatie HMM

Locaties

Huize Mater Misericordiae

Kloosterstraat 10
5038 VP  Tilburg

Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde

Oude Dijk 1
5038 VL  Tilburg
Verpleging en verzorging
Welzijn
Oude Dijk 1
5038 VL
 Tilburg