Wij vragen

Neos is een professionele en daadkrachtige organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak van huiselijk geweld. We bieden zorg, opvang en begeleiding voor mensen en kwetsbare gezinnen in moeilijke en problematische situaties. Daarnaast wordt een veilige opvang geboden aan bedreigde vrouwen en kinderen als gevolg van huiselijk geweld. Wij organiseren samen met cliënten oplossingen en ondersteunen hen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan.

Taakomschrijving:
Stichting Neos, locatie Blijf van m’n Lijf, is op zoek naar enthousiaste en betrouwbare vrijwilligers om zowel oppas- als ontspanningsactiviteiten met kinderen van 0-12 te ondernemen. U krijgt een ondersteunende rol binnen team kinderwerk waarbij u uitdagende, leuke en ontspannende activiteiten bedenkt voor kinderen die u samen met uw mede-vrijwilligers ontwikkelt en opzet. U bent geduldig in het omgaan met eventuele problematiek van de kinderen en ouders. Ook zorgt u geregeld voor een terugkoppeling van het verloop van de activiteiten aan zowel ouders als de betrokken hulpverleners. Continuïteit binnen de werkzaamheden is voor ons van groot belang.

Interesse?

Wat levert het u op?
U zult werken met een leuk en enthousiast team die samen meer plezier in het leven van deze kinderen wil brengen. Ook biedt u, door het bieden van deze opvang, de moeders de mogelijkheid om zelf weer te gaan werken en hun weg weer te gaan vinden in de maatschappij. Naast een ontzettend leuke werkplek, krijgt u ook nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de cursussen van het vrijwilligerspunt en bieden wij de nodige coaching en begeleiding bij het uitvoeren van de ondersteunende werkzaamheden.

mvanderhorst@neos.nl