Nidos

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional de ouders om de opvoedsituatie te herstellen.

Werken bij

Jij kunt echt het verschil maken voor de jongeren en de mensen rondom hen. Wij helpen niet alleen door allerlei zaken te regelen, maar ook door hen te helpen de vertaalslag te maken van hun eigen culturele achtergrond naar de Nederlandse realiteit en hen handvatten aan te bieden om zelf regie te kunnen en mogen pakken over hun eigen leven.

Contactpersoon

Ellen Zwezerijnen

Locaties

Nidos

Maliebaan 99
3581 CH  Utrecht

Regiokantoor Breda

Tuinzigtlaan 45
4814 JW  Breda

Regiokantoor Den Bosch

Rompertdreef 7
5233 ED  's-Hertogenbosch

Regiokantoor Tilburg

Saal van Zwanenbergweg 7
5026 RM  Tilburg
Jeugdzorg
Maliebaan 99
3581 CH
 Utrecht