Nora Zorg

Nora Zorg is een kleinschalige zorgaanbieder, werkzaam in de regio Helmond en Peelgemeenten. Nora Zorg biedt (woon)begeleiding aan (jong)volwassenen vanaf 18 jaar, die door een cognitieve beperking, psychische en/of psychiatrische problematiek ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven.

Nora Zorg is een gecontracteerde zorgaanbieder en is HKZ gecertificeerd. Wij begeleiden en ondersteunen op alle leefgebieden van (jong) volwassenen die in het verleden binnen de (residentiële-) jeugdhulpverlening (vrijwillig, civiel en/of strafrechtelijk) een traject hebben gevolgd. Nora Zorg heeft circa 10 medewerkers in dienst. Nora Zorg heeft één woonlocatie. De cliëntaantallen variëren. Nora Zorg ondersteunt cliënten in de thuissituatie én op onze begeleid-beschermd wonen locaties.

Werken bij

Nora Zorg werkt maatgericht en heeft hart voor de cliënt.

Nora Zorg wil er zijn voor jou in de moeilijke fase van jouw leven. Wij ondersteunen bij wat je zelf nog kan en helpen bij wat je niet meer zelf kan. Dit doen wij bij je thuis of in een woonvorm die bij je past. Wij geloven in een waardig leven. Bij waardigheid hoort ook eigen regie over jouw leven, jij bepaalt jouw toekomst en wij helpen jou daarmee. Het realiseren van jouw eigen keuzes waar wij je met liefde bij helpen. En als dat niet meer gaat, betrekken wij jouw naasten daarbij. Elke dag willen we onze missie waarmaken. Wij doen dit met veel passie en liefde voor het vak en onze cliënten.

Uitgangspunt van de zorg- en dienstverlening van Nora Zorg is de persoonlijke levenssituatie van onze cliënt. Iedere cliënt wordt gewaardeerd in zijn of haar eigenheid, zijn/haar waardigheid wordt geborgd en zelfstandigheid wordt bevorderd. Nora Zorg is een regionaal opererende organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke, psychische en/of sociale beperking. De wensen, kansen en de mogelijkheden van onze cliënten bepalen onze identiteit en zijn het uitgangspunt voor onze normen en waarden.

Contactpersoon

Lonneke Kivits - Staats

Leren bij

Nora Zorg is een erkend leerbedrijf en werkt regelmatig met BOL stagiaires vanuit de studierichting persoonlijk begeleider en/of trajectbegeleider.

Contactpersoon

Lonneke Kivits - Staats

Vrijwilligers bij

Werken met vrijwilligers vinden wij erg belangrijk, juist door de no nonsens inzet en de extra gedrevenheid die daar vaak mee gepaard gaat. Vrijwilligers werken bij ons in de praktijk en hebben veel contact met de cliënten tijdens de vrijetijdbesteding en de gezamenlijke momenten op één van onze woonlocaties. De vrijwilligers kunnen ondersteuning bieden op het gebied van het houden van een koffie uurtje met de cliënten, het ondersteunen bij de gezamenlijke eetmomenten indien aan de orde en invulling geven aan het organiseren van gezamenlijke activiteiten.

Contactpersoon

Lonneke Kivits - Staats

Locaties

Nora - Suytboulevard

Suytboulevard 40
5705 KG  Helmond

Nora Zorg

Wethouder den Oudenstraat 4
5706 ST  Helmond

Nora Zorg - Suytboulevard

Suytboulevard 40
5705 KG  Helmond
Welzijn
Wethouder den Oudenstraat 4
5706 ST
 Helmond