Wij vragen

 • Je hebt een afgeronde postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog.
 • Je beschikt over de registratie gezondheidszorgpsycholoog conform de wet BIG.
 • Je beschikt over brede kennis van psychopathologie en psychodiagnostisch onderzoek.
 • Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden met betrekking tot de voor de verslavingszorg geëigende behandelingsmethodieken.
 • Je bent in staat met ketenpartners en externe contacten te acteren en mede vorm te geven aan nieuwe samenwerkingsvormen.
 • Je bent ondernemend ingesteld en omgevingsgericht, maakt afspraken met huisartsen en creëert je eigen netwerk.
 • Je bent flexibel en kunt handelen onder tijdsdruk en hebt doorzettingsvermogen.

Ons aanbod

KIES JIJ ALS GZ-PSYCHOLOOG BEWUST VOOR HET FORENSISCH KADER?

(code 18.044, 24 tot 36 uur per week)

Kies jij bewust voor het forensisch kader en wil jij daarbinnen toonaangevende zorg leveren? Is het voor jou cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden?
De Forensische Verslavingszorg (FVZ) is volop in ontwikkeling. Gezamenlijk willen we verder doorgroeien als vitaal team. Kun jij inhoudelijk de regie pakken en ons verder helpen?

Forensische Verslavingszorg

De FVZ richt zich op het voorkomen van recidive door het terugdringen van verslaving(sgedrag) en het daarmee samenhangende delictrisico. Behandeling voor middelengebruik vindt plaats binnen een justitieel kader. Dit kader biedt ons extra kansen en mogelijkheden om de betreffende cliënt te bereiken, motiveren, begeleiden en behandelen, zo nodig in combinatie met specifieke veiligheidsvoorwaarden. Niet alleen de gezondheid van de cliënt, maar nadrukkelijk ook de veiligheid van de samenleving staat binnen de FVZ centraal.

FVZ en VR

In de regel zal een rechter op advies van de reclassering beslissen tot toeleiding naar zorg met een drangkader. De samenwerking tussen enerzijds de verwijzer en begeleider verslavingsreclassering (VR) en anderzijds de behandelaar FVZ is van groot belang.

Waarom werken bij NK?

Als forensisch GZ-psycholoog werken bij NK heeft veel pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen.
 • Een baan die geduld en tact vraagt, maar ook veel bevrediging oplevert: je werkt met een chronische en complexe doelgroep die al veel (negatieve) ervaringen heeft in de zorg. Maar met jouw hulp kunnen zij weer vertrouwen in de zorg krijgen en belangrijke stappen zetten naar een gezonder en gelukkiger leven.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 65 (bruto min. € 3.364,00 en max. € 5280,00 bruto bij fulltime dienstverband
 • Werken in Vitale Teams die zelf bepalen hoe zij hun werk het beste kunnen vormgeven, om zo de beste prestaties te behalen en de meest tevreden cliënten en medewerkers te krijgen.

Wat ga je bij NK doen?

 • Je stelt behandelplannen op en je bespreekt de behandeldoelen samen met de cliënt.
 • Je staat open voor het geven van consultatie aan collega’s en huisartsen ten aanzien van jouw specifieke expertise.
 • Je coördineert en bent (inhoudelijk) verantwoordelijk voor behandelprocessen.
 • Je levert actief een bijdrage aan de zorginhoudelijke beleidsvorming.
 • Je werkt binnen voorschriften, procedures en protocollen zeer zelfstandig.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Daarom willen wij een gezond werk- en behandelklimaat creëren en het goede voorbeeld geven. Om deze reden zijn onze gebouwen en terreinen rookvrij.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende