Wij vragen

KUN JIJ ALS KLINISCH, FORENSISCH VERPLEEGKUNDIGE TOONAANGEVENDE ZORG LEVEREN?
(code 20.072, 30 uur per week)

Kies jij bewust voor de forensische kliniek en wil jij daarbinnen toonaangevende zorg leveren? Is het voor jou cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden?
De Forensische Verslavingszorg (FVZ) is volop in ontwikkeling. Gezamenlijk willen we verder doorgroeien als vitaal team. We willen graag enthousiaste verpleegkundigen aan ons jonge team toevoegen!

Forensische Verslavingszorg

De FVZ richt zich op het voorkomen van recidive door het terugdringen van verslaving(sgedrag) en het daarmee samenhangende delictrisico. Behandeling voor middelengebruik vindt plaats binnen een justitieel kader. Dit kader biedt ons extra kansen en mogelijkheden om de betreffende cliënt te bereiken, motiveren, begeleiden en behandelen, zo nodig in combinatie met specifieke veiligheidsvoorwaarden. Niet alleen de gezondheid van de cliënt, maar nadrukkelijk ook de veiligheid van de samenleving staat binnen de FVZ centraal.

FVZ en VR

In de regel zal een rechter op advies van de reclassering beslissen tot toeleiding naar zorg met een drangkader. De samenwerking tussen enerzijds de verwijzer en begeleider verslavingsreclassering (VR) en anderzijds de behandelaar FVZ is van groot belang.

Waarom werken bij NK en FVZ?

Het werken binnen het forensisch kliniek van NK heeft vele pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen.
 • Een baan die geduld en tact vraagt, maar ook veel bevrediging oplevert: je werkt met een chronische en complexe doelgroep die al veel (negatieve) ervaringen heeft in de zorg. Maar met jouw hulp kunnen zij weer vertrouwen in de zorg krijgen en belangrijke stappen zetten naar een gezonder en gelukkiger leven.
 • Veel afwisseling en variatie. Je voert niet alleen verpleegkundige handelingen uit, maar denkt ook mee over het verbeteren van de kwaliteit van de behandel- en werkmethodes.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 45 (min. € 1.955,00 en max. € 3.326,00 afhankelijk van opleiding en ervaring).
 • Een kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan een gezonder, socialer en veiliger Brabant.

Wat ga je bij NK doen?

 • Je werkt voornamelijk nachtdiensten.
 • Je voert verpleegkundige handelingen uit, zoals het verzorgen van onderzoeken, afnemen van anamneses, verstrekken van medicatie, methadon of medische heroïne en geven van injecties.
 • Je behandelt en begeleidt cliënten, observeert het somatisch en psychiatrisch beeld en verwijst zo nodig door naar arts en/of psychiater.
 • Je motiveert cliënten en bemiddelt bij het maken van afspraken.
 • Je verzorgt groepsgesprekken voor cliënten.
 • Je denkt mee over kwaliteitsontwikkeling en verbetering van de behandeling of werkmethodes.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgeronde opleiding verpleegkunde op minimaal mbo-niveau (minimaal kwalificatieniveau 4).
 • Je bent geregistreerd in het BIG-register en houdt de kennis en vaardigheden van de toegewezen voorbehouden en risicohandelingen bij.
 • Natuurlijk ben jij expert op jouw vakgebied. Heb je ook nog ervaring in een klinische setting en/of forensisch kader. Dan heb je bij ons een streepje voor!
 • Je staat sterk in je schoenen en schrikt niet terug voor conflicten en crisissituaties.
 • Je bent sociaal vaardig en geïnteresseerd in het verhaal achter de cliënt. Jij hebt een scherp oog voor wat er om je heen gebeurt en waar de problemen liggen, je hakt knopen door en kunt plannen en organiseren.


NK Rookvrij
NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Daarom willen wij een gezond werk- en behandelklimaat creëren en het goede voorbeeld geven. Om deze reden zijn onze gebouwen en terreinen rookvrij.

Meer informatie?
Wil je meer weten, bel dan met Leoniek Cornelissen (teamleider), bereikbaar via telefoonnummer 06-51901807 .

Solliciteren?
Vul het sollicitatieformulier in. Stuur altijd een brief en recent CV mee.

Bijzonderheden

 • De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • NK is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • NK is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • NK is onderdeel van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg.
 • Voor indiensttreding zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden.
 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.


Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Vorige Volgende