Wij vragen

GEZOCHT: GZ-PSYCHOLOOG OF PSYCHOTHERAPEUT, AMBULANT FORENSISCH, REGIO NOORD-OOST BRABANT

(code 19.068, 36 uur per week)

Kies jij bewust voor het forensisch kader en wil jij daarbinnen toonaangevende zorg leveren? Is het voor jou cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden? De Forensische Verslavingszorg (FVZ) is volop in ontwikkeling. Gezamenlijk willen we verder doorgroeien als vitaal team. Kun jij inhoudelijk de regie pakken in de regio Den Bosch en Oss?

Forensisiche Verslavingszorg

De FVZ richt zich op het voorkomen van recidive door het terugdringen van verslaving(sgedrag) en het daarmee samenhangende delictrisico. Behandeling voor middelengebruik vindt plaats binnen een justitieel kader. Dit kader biedt ons extra kansen en mogelijkheden om de betreffende cliënt te bereiken, motiveren, begeleiden en behandelen, zo nodig in combinatie met specifieke veiligheidsvoorwaarden. Niet alleen de gezondheid van de cliënt, maar nadrukkelijk ook de veiligheid van de samenleving staat binnen de FVZ centraal.

FVZ en VR

In de regel zal een rechter op advies van de reclassering beslissen tot toeleiding naar zorg met een drangkader. De samenwerking tussen enerzijds de verwijzer en begeleider verslavingsreclassering (VR) en anderzijds de behandelaar FVZ is van groot belang.

Waarom werken bij NK?

Als forensisch GZ-psycholoog of Psychotherapeut werken bij NK heeft veel pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen.
 • Een baan die geduld en tact vraagt, maar ook veel bevrediging oplevert: je werkt met een complexe doelgroep die al veel (negatieve) ervaringen heeft in de zorg. Maar met jouw hulp kunnen zij weer vertrouwen in de zorg krijgen en belangrijke stappen zetten naar een gezonder en gelukkiger leven.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 65 GZ-psycholoog of FWG 70 als Psychotherapeut.
 • Werken in Vitale Teams die zelf bepalen hoe zij hun werk het beste kunnen vormgeven, om zo de beste prestaties te behalen en de meest tevreden cliënten en medewerkers te krijgen.

Wat ga je bij NK doen?

 • Je verzorgt als regiebehandelaar mede de intakes.
 • Na diagnostiek stel je behandelplannen op en je bespreekt de behandeldoelen samen met de cliënt.
 • Je coördineert en bent (inhoudelijk) verantwoordelijk voor behandelprocessen.
 • Je geeft consultatie aan collega’s, verwijzers en ketenpartners ten aanzien van jouw specifieke expertise.
 • Je verzorgt werkbegeleiding en/of supervisie aan basispsychologen (i.o. tot GZ-psycholoog)
 • Je werkt binnen voorschriften, procedures en protocollen zeer zelfstandig.
 • Je levert actief een bijdrage aan de zorginhoudelijke beleidsvorming van onze forensische verslavingszorg.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een afgeronde postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog.
 • Je beschikt over de registratie gezondheidszorgpsycholoog conform de wet BIG.
 • Je beschikt over brede kennis van psychopathologie en psychodiagnostisch onderzoek.
 • Je beschikt over uitgebreide kennis en vaardigheden met betrekking tot de voor de verslavingszorg geëigende behandelingsmethodieken.
 • Je bent in staat met ketenpartners en externe contacten te acteren en mede vorm te geven aan nieuwe samenwerkingsvormen.
 • Je bent ondernemend ingesteld en omgevingsgericht, maakt afspraken met huisartsen en creëert je eigen netwerk.
 • Je bent flexibel en kunt handelen onder tijdsdruk en hebt doorzettingsvermogen.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Meer informatie?
Wil je meer weten bel dan met Leoniek Cornellissen, teamleider FVZ, bereikbaar via telefoonnummer 06-51901807.

Solliciteren?
Vul het sollicitatieformulier in voor 31 augustus aanstaande! Stuur altijd een recent cv mee.

Bijzonderheden

 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • Bij indiensttreding zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende