Wij vragen

WORD JIJ ONZE NIEUWE VAKTHERAPEUT PMT?

(code 19.073, 30 uur per week)

Wil jij cliënten Nieuwe Kansen bieden en hen helpen bij hun herstel? Wil jij toonaangevend zijn in jouw vakgebied, maar vind je het tegelijk ook cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden? NK is op zoek naar een Vaktherapeut PMT voor het team specialistische behandeling in Eindhoven.

Doorbreek jij het taboe?

Rondom verslaving leven veel taboes, vooroordelen en stigma’s. Zelfs bij veel professionals. Verslaafden zouden ongemotiveerd zijn en herstel onbereikbaar. Maar niets is minder waar! Veel verslaafden hebben nooit een echte kans gehad en lijden aan ongediagnosticeerde aandoeningen die hun herstel in de weg staan. Kun jij de sleutel tot hun herstel vinden, en jouw cliënten helpen hun eigen talenten en krachten te ontdekken?

Waarom werken bij NK?

Als Vaktherapeut PMT werken bij NK heeft pluspunten. Wij bieden jou:

 • Een baan die boeiend en uitdagend is.
 • Een salaris conform inschaling in FWG 55 (min. € 2.407,- en max. € 3.894,- bij een fulltime dienstverband van 36 uur)
 • Een werkplek in Eindhoven (een halve dag per week in Helmond)
 • Een dienstverband voor een jaar met de intentie dit na een jaar te verlengen.

Wat ga je bij NK doen?

 • Je voert tijdens observatieperioden vaktherapeutisch onderzoek uit, stelt een diagnose/doelstelling op en doet een voorstel voor een behandelplan voor de betreffende vaktherapie. Overlegt daarbij met collega-hulpverleners die bij de intake en behandeling van de cliënt betrokken zijn (geweest).
 • Je stelt vervolgens na indicatiestelling in overleg met de cliënt een definitief behandelplan op, voert dit uit, legt de resultaten van de behandeling vast en evalueert de betreffende vaktherapie voor individuele of groepen cliënten op basis van de gestelde diagnose en indicatiestelling. Pleegt daarbij het noodzakelijke overleg met collega-hulpverleners.
 • Je intervenieert zo nodig bij crisissen.
 • Je neemt deel aan cliëntenbesprekingen conform zorgplansystematiek en informeert collega-hulpverleners over de voortgang van de behandeling. Draagt daarbij mede zorg voor de continuïteit, controle en evaluatie van onderzoek en behandeling.
 • Je stelt schriftelijke en mondelinge rapportages op voor zowel intern als extern gebruik.
 • Je geeft adviezen en verzorgt kennisoverdracht aan medewerkers van de eigen en andere instellingen over de mogelijkheden van vaktherapie en vaktherapeutische interventies.
 • Je kunt worden betrokken bij het opzetten van nieuwe projecten binnen het vakgebied.
 • Je wordt belast met het opstellen van vaktherapeutische protocollen.
 • Je doet jaarlijks voorstellen voor het vaktherapiebudget en bijbehorende investeringen en beheert dit vervolgens.
 • Je beheert het therapeutisch materiaal en de therapieruimten in samenwerking met de Facilitaire Dienst.
 • Je kunt belast worden met de begeleiding van stagiairs vaktherapie.
 • Je houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij en volgt daartoe opleidingen, studiedagen en intervisie.
 • Je draagt zorg voor een adequate cliëntenregistratie en dossiervorming conform de richtlijnen van de instelling.
 • Je neemt deel aan relevant werkoverleg en adviseert en ondersteunt als zodanig bij de beleidsontwikkeling binnen het vakgebied en de functiegroep.

Wat vragen we van jou?

 • Je hebt een opleiding op HBO-niveau tot vaktherapeut PMT afgerond.
 • Je hebt kennis van en houd je aan het beroepscompetentieprofiel van de GZ-vaktherapeut.
 • Je beschikt over ruime werkervaring op het vakgebied.
 • Je beschikt over kennis van de verslavingszorg en kennis op het gebied van psychopathologie en groepsdynamica.
 • Je houdt de ontwikkelingen op het vakgebied bij en volgt daartoe opleidingen, studiedagen en intervisie.

Competenties

 • Plannen en organiseren.
 • Resultaatgericht.
 • Teamplayer.
 • Flexibel inzetbaar.
 • Creatief en ondernemend, steunend en structurerend.
 • Naast kwalificaties op inhoud, ook gevoel voor proces en resultaten.

NK Rookvrij

NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron vanaf 1 juli 2017 rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.


Meer informatie?

Wil je meer weten bel dan met Thom van den Brule (teamleider specialistische GGZ), bereikbaar via telefoonnummer 06-10253411.

Solliciteren?

Reageer via de knop solliciteer direct hieronder vóór 26 juli aanstaande! Stuur altijd een brief en recent cv mee.

Bijzonderheden

 • De vacature is gelijktijdig intern en extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende