Wij vragen

IN NOORD-BRABANT ZOEKEN WIJ EEN AMBULANT, FORENSISCH BEHANDELAAR!
(19.064, 28 tot 36 uur per week)

Kun jij toonaangevende zorg leveren binnen het forensisch kader? Is het voor jou cruciaal dat jouw cliënten, collega’s en samenwerkingspartners fijn behandeld worden? De Forensische Verslavingszorg wil doorgroeien als vitaal team. Wegens uitbreiding onze activiteiten zoeken we een ambulante behandelaar psychische zorg.

Forensisiche Verslavingszorg
FVZ ziet het terugdringen van delictgedrag onder mensen met verslavingsproblemen als haar maatschappelijke opdracht, in het belang van de cliënt én in het belang van de samenleving. Voor cliënten met langdurige verslavingsproblematiek kan dwang bevorderen dat een effectieve(re) behandelrelatie aangegaan wordt. We zetten daarbij sterk in op het verhogen van de motivatie en de therapietrouw. Daarnaast maken we zoveel mogelijk gebruik van behandelmethodieken die bewezen effectief zijn in het terugdringen van recidive.

FVZ en VR
Op advies van de reclassering wordt door de rechter besloten tot toeleiding naar zorg met een drangkader. De samenwerking tussen enerzijds de verwijzer en begeleider verslavingsreclassering (VR) en anderzijds de behandelaar FVZ is van groot belang.

Waarom werken bij NK en FVZ?
Als behandelaar psychische zorg werken binnen het forensisch kader van NK heeft vele pluspunten. Wij bieden jou:

 • Werken in een vitaal team, waarin steeds meer zelf wordt bepaald hoe het werk het beste kan worden vormgegeven, om zo de beste prestaties te behalen en de meest tevreden cliënten en medewerkers te krijgen.
 • Zelfstandig de vrijheid en verantwoordelijkheid dragen voor jouw agenda en caseload.
 • Een baan die boeiend en uitdagend is: cliënten hebben niet alleen een verslaving, maar vaak ook psychische, sociale en somatische problemen. Het forensisch kader biedt handvatten om hier samen met de cliënt aan te werken.
 • Je draagt niet alleen bij aan een gezonder, maar ook een socialer en veiliger Brabant.
 • Een salaris met een inschaling in FWG 50, max. € 3.467 bruto o.b.v. 36 uur per week, afhankelijk van kennis en ervaring.

Wat ga je doen als behandelaar psychische zorg?

 • Je informeert en adviseert de cliënt en het cliëntsysteem over procedures en regelingen aangaande de behandeling.
 • Je verzamelt onder verantwoordelijkheid van de hoofdbehandelaar relevante cliëntgegevens aan de hand van persoonlijke gesprekken, middels vragenlijsten en het opvragen van interne en externe gegevens.
 • Op basis van het vastgestelde behandelplan voer je zowel individueel als in groepsverband behandelingen uit.
 • Je bewaakt en toetst de voortgang van het behandelproces in de multidisciplinaire voortgangs-besprekingen en bij de formeel vastgestelde evaluatiemomenten.
 • Je draagt zorg voor een adequate cliëntenregistratie en dossiervorming conform de richtlijnen van de NK-groep.
 • Je stelt zelfstandig rapportages en eindevaluaties van de behandeling/begeleiding op.
 • Jouw collega-zorgverleners worden door jou op pro-actieve wijze geïnformeerd over de voortgang van de behandeling/begeleiding. Je creëert zodoende je eigen netwerk.
 • Je verwerkt signalen vanuit de cliëntendoelgroepen en samenwerkingsnetwerken ter verbetering van de zorgverleningsprogramma's. Je adviseert en ondersteunt bij beleidsontwikkeling.
 • Je neemt deel aan interne projectgroepen en/of samenwerkingsverbanden met externe organisaties.
 • Je begeleidt collega-behandelaren, werkt nieuwe collega’s in en begeleidt stagiaires.

Wat vragen we van jou?

 • Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding, met een specialisatie in de gezondheidszorg of een hieraan gelijkwaardige opleiding als verpleegkundige of basispsycholoog.
 • Je hebt kennis van en houd je aan het beroepscompetentieprofiel van de GGZ-agoog.
 • Je hebt kennis van de behandelings- en begeleidingsmethodieken in de GGZ en bij voorkeur verslavingszorg, met name ook het geprotocolleerd werken. Je houdt kennis over de behandeling van cliënten in het eigen vakgebied bij door bestudering van vakliteratuur en deelname aan symposia.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van hulp- en dienstverlening in de regio. Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer.

NK Rookvrij
NK wil positieve gezondheid en vitaliteit bij cliënten en medewerkers stimuleren. Als verslavingszorginstelling willen wij een gezonde omgeving bieden en het goede voorbeeld geven. Om deze reden is Novadic-Kentron vanaf 1 juli 2017 rookvrij voor medewerkers. Onze medewerkers roken niet op NK-locaties, inclusief buitenruimtes, parkeerterreinen, enzovoorts. Rokende medewerkers die willen stoppen, kunnen daarbij ondersteuning krijgen.

Meer informatie?
Wil je meer weten, bel dan met Leoniek Cornelissen, bereikbaar via telefoonnummer 06-51901807

Solliciteren?
Vul het sollicitatieformulier in! Stuur altijd een recent cv mee.

Bijzonderheden

 • Je krijgt altijd per email een bericht. Gelieve ook je mailbox met ongewenste e-mails in de gaten te houden.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn. Een integriteitscontrole in dit register maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
 • Novadic-Kentron is aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER! Dit is een samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in Zorg, Welzijn en Jeugdzorg.
 • Bij indiensttreding zal een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd worden.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende