OnderwijsZorgTeam / Kizoom

OnderwijsZorgTeam biedt jeugdhulp binnen de basis- en specialistische GGZ.

We werken met veertien basisorthopedagogen en -psychologen ( NVO en NIP) en vier orthopedagogen-generalist (NVO - BIG), die werken als regiebehandelaar.

We bieden diagnostiek en behandeling, waarbij het systeem (ouders en school) centraal staat.

OnderwijsZorgTeam heeft een afdeling psychomotorische therapie, met vijf HBO- geschoolde psychomotorisch therapeuten.

OnderwijsZorgTeam werkt binnen Kizoom ( centrum voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren tot achttien jaar) samen met haar partners.

Werken bij

Binnen Kizoom bieden we alle hulp onder één dak, met een team van gedragswetenschappers, psychomotorisch therapeuten, speltherapeuten, kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, ADHD-specialist, opvoedondersteuners en gezinsbehandelaars.

We werken samen met een kinderpsychiater in Breda, die incidenteel kinderen ziet die bij ons in behandeling zijn. Ouders en kinderen moeten daar dan wel voor naar Breda.

Nieuwe cliënten krijgen een intakegesprek met de regiebehandelaar. Samen met ouders en kind worden de hulpvragen geformuleerd, waarna de beschikking bij de gemeente kan worden aangevraagd. 

De regiebehandelaar volgt de voortgang van de hulp die in het centrum geboden wordt, voert interdisciplinair overleg met de betrokken therapeuten  en sluit na afronding af met een evaluatiegesprek met ouders, kinderen en therapeuten.

OnderwijsZorgTeam heeft een contract met de negen gemeenten Hart van Brabant en met Chaam, Alphen en Baarle Nassau.

De jeugdhulppartners van Kizoom werken in onderaannemerschap van OnderwijsZorgTeam. De paramedici werken op contract met de zorgverzekeraars (basispakket.)

De meeste verwijzingen lopen via het medisch domein. Maar ook de wijkteams van de gemeenten en jeugdbescherming weten ons te vinden.

OnderwijsZorgTeam biedt ouders en kinderen een huiselijke en sfeervolle omgeving.

Een gastvrije plek waar het kind zich prettig voelt en met plezier op ontdekking gaat.

Kinderen krijgen onze volle aandacht, maar ook de ouders. Omdat zij de basis vormen voor een gezonde en veilige ontwikkeling. Kinderen hebben hun ouders nodig.

We nemen kinderen serieus. Gedrag is een signaal.

Het is de taak van OnderwijsZorgTeam om de vertaalslag te maken.

Om ouders en school te vertellen waarom het kind zich zo gedraagt en wat het nodig heeft. Niet beoordelen op gedrag (indiceren en classificeren), maar zoeken naar de oorzaak, zodat de juiste hulp geboden kan worden.

Waar een classificatie volgens de DSM-5 nodig is om de juiste hulp te bieden, zullen wij die ook stellen.

Leren bij

We bieden stageplaatsen aan psychologen en orthopedagogen in opleiding ( laatste jaar universiteit.)

OnderwijsZorgTeam heeft opleidingsplaatsen voor orthopedagogen die de postacademische opleiding orthopedagoog- generalist bij RINO volgen.

Praktijkopleiders en werkbegeleiders zijn aanwezig.

Locaties

OnderwijsZorgTeam / Kizoom

Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB  Tilburg

Vacatures OnderwijsZorgTeam / Kizoom

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van OnderwijsZorgTeam / Kizoom maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Jeugdzorg
Dr. Hub van Doorneweg 81
5026 RB
 Tilburg