Wij vragen

PROFIEL
 afgeronde relevante hbo-opleiding (bijv. MWD, SPH of Pedagogiek);
 in bezit van een SKJ-registratie;
 kennis van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en de sociale kaart;
 kennis van gezinssystemen, de afwijkingen en het disfunctioneren;
 sociale vaardigheden zijn vereist voor het onderhouden van contacten met jeugdige, ouders en pleegouders, zoals erkenning geven, aansluiten, samenwerken, betrekken, controleren en bijsturen, motiverend en stimulerend optreden voor het succesvol verloop van de plaatsing;
 oplossings- en competentiegericht kunnen werken, gericht op empowerment, een activerende houding;
 ervaring met het werken in gezinssystemen, bij voorkeur in pleegzorg of ambulante (gezins)begeleiding;
 ervaring met meerzijdige partijdigheid;
 mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van rapportages en het kunnen overdragen van kennis en vaardigheden;
 stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
 in het bezit van een rijbewijs en auto;
 woonachtig in de regio Noord Oost Brabant.

Ons aanbod

Volgens cao Jeugdzorg. De functie wordt gewaardeerd als begeleider pleegzorg en het salaris hiervoor is vastgesteld volgens salarisschaal 9 (min. € 2.503,43 en max. € 3.739,00 bruto per maand bij een volledig dienstverband). Verder kent Oosterpoort o.a. een eindejaarsuitkering en een uitstekende pensioenvoorziening PFZW (PGGM).

WERKZAAMHEDEN
 het opstellen van het begeleidings- en hulpverleningsplan in samenwerking met de jeugdige, pleegouders en ouders;
 begeleiden en (vakinhoudelijk) ondersteunen van pleegouders, jeugdigen en ouders met het oog op het realiseren van de doelen uit het hulpverleningsplan;
 het scheppen van randvoorwaarden (zoals financiën, regelgeving, juridische zaken) ter ondersteuning aan de pleegouders;
 zorgdragen voor interne en externe rapportage over het hulpverleningsproces en de registratie daarvan;
 actief aangaan en/of onderhouden van externe contacten met plaatsende instanties, hulpverleningsorganisaties en/of scholen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende