Opvanghuis Berlicum

Sinds de oprichting in 1924 houdt Opvanghuis Berlicum zich als familiebedrijf bezig met het bieden van begeleiding en ondersteuning aan maximaal 40 mensen met een psychiatrische problematiek, al dan niet gecombineerd met een verslaving, verstandelijke beperking, zware schuldenlast en een justitieverleden. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij op meerdere leefgebieden over onvoldoende vaardigheden beschikt. 

Opvanghuis Berlicum is rustig gelegen in een prikkelarme omgeving midden in de bossen van de gemeente Sint Michielsgestel. Hier bieden wij huisvesting, begeleiding en ondersteuning met een team van 13 vaste medewerkers en stagiaires.

Werken bij

De expertise van de medewerkers wordt ten volste benut bij het realiseren van kwaliteit. Opvanghuis Berlicum vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Er wordt doorlopend geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers door middel van scholing en coaching.

Als medewerker ben je met name gericht op het oplossen van problemen en het goed tot uitvoer brengen van de taken. De taakverdeling is niet expliciet verbonden aan een bepaald persoon of functie maar is verspreid over de hele organisatie en concentreert zich op bepaalde knooppunten.

Leren bij

SBB erkend leerbedrijf. 

We hebben zowel MBO als HBO stageplaatsen.

Locaties

Opvanghuis Berlicum

Hooghei 50
5258 SZ  Berlicum
Geestelijke Gezondheidszorg
Hooghei 50
5258 SZ
 Berlicum