Wij vragen

Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken rondom de bewonersgroep;

- Signaleren van knelpunten;

- Kennis van sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en ondersteuning van

cliënten;

- Opstellen, uitvoeren evalueren van begeleidingsplannen;

- Doorverwijzen van cliënten intern/extern;

- Verzorgen planning en organisatie van activiteiten;

- Verzorgen en begeleiden van cliënten en hun omgeving;

- Bevorderen van een goede leefsituatie en toezien op naleving van de huisregels;

- Ondersteuning bieden bij de inrichting van het dagelijks leven;

- Inzicht in het eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;

- Cliënten stimuleren in het participeren in de groep;

- Voert, indien noodzakelijk, ondersteunende (huishoudelijke) werkzaamheden uit.

- Stressbestendig, flexibel en improvisatievermogen vereist in alle voorkomende situaties;

- Kennis van medicatie en bereidheid om hierin door te groeien;

Ons aanbod

- Volledige betrokkenheid bij client van intake tot en met doorstroom.

- Vaste werktijden volgens rooster.

- Beperkt aantal feestdagen en max. 1 weekend per maand.

- Een klein en enthousiast team van vaste medewerkers.

- Een vaste locatie maar ook ambulante zorginzet.

- Werken volgens cao sociaal werk.

- Bevorderen van persoonlijke ontwikkeling.

Vorige Volgende