Wij vragen

Het DKT de Noordelijke Maasvallei bestaat sinds 2009. De dementiezorg is in deze regio Noordelijke Maasvallei als netwerk georganiseerd. Deelnemende organisaties in dit netwerk zijn: Alzheimer Nederland afd. Land van Cuijk en Gennep, de gemeenten, Sociom en Synthese, Steunpunt Mantelzorg, GGZ-Oost Brabant, Pantein, GGD en Syntein.

In de zorg voor de cliënten werken we samen met alle bij de cliënt betrokken organisaties.

In de Noordelijke Maasvallei wordt aan mensen met (een vermoeden van) dementie en hun naasten zorg, ondersteuning en begeleiding geboden volgens de landelijke ‘Zorgstandaard Dementie’. Uitgangspunt is positieve gezondheid. Eigen regie van mensen met de ziekte dementie en hun naasten, en ‘zo lang mogelijk zo thuis mogelijk’ staan hierbij centraal. Met de voornoemde zorg, ondersteuning en begeleiding, en de aandacht vanuit een dementievriendelijke gemeente kan het gewone leven zo lang mogelijk doorgaan.

Wat ga je doen?

Als ouderenverpleegkundige heb je een belangrijke verbindende functie. Je zorgt voor de continuïteit van zorg vanaf vroeg-signalering tot aan opname of overlijden. Je werkt intensief samen met huisartsen en met tal van betrokkenen in de nulde en eerste lijn.
Je taken zijn onder meer:

 • Voorlichten en psycho-educatie;
 • Opsporen, (vroeg) signaleren en zorgdiagnostiek;
 • Casemanagement, coördineren, organiseren, evalueren en bijstellen van zorg;
 • Volgen van het verloop van het ziekteproces en de draagkracht van het systeem;
 • Signaleren van problemen en knelpunten;
 • Bieden van praktische en emotionele support en belangenbehartiging;
 • Mantelzorgondersteuning en onderhouden van het netwerk

Wat vragen wij van jou?

 • Diploma verpleegkundige bij voorkeur kwalificatieniveau 5, aangevuld met een (post) HBO- opleiding casemanagement;
 • BIG-registratie
 • Kennis en ervaring op het gebied van geriatrie ( zowel lichamelijk als geestelijk), met gedegen kennis van- en ervaring met dementie;
 • Goede communicatieve, sociale en representatieve vaardigheden;
 • Zelfstandig kunnen werken èn kunnen werken in netwerkverband;
 • Ervaring in het ambulant werken.

Om de veiligheid van onze cliënten en medewerkers te waarborgen, is het verstrekken van een actuele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en twee referenties onderdeel van de sollicitatieprocedure. Meer informatie hierover kun je hier vinden.

Ons aanbod

Ben je al in dienst van Pantein of van de GGZ Oost Brabant dan blijf je daar in dienst. Ben je een externe kandidaat dan krijg je een dienstverband bij Pantein.
Arbeidsvoorwaarden conform CAO VVT/ GGZ
De functie is gewaardeerd in FWG 50

Interesse?

Het betreft hier een functie van gemiddeld 24 uur per week. Heb je vragen of wil je meer weten, neem dan contact op met: Karin Linssen, Ketenregisseur DKT Noordelijke Maasvallei, telefoonnummer 0651486198