Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Participatie Huis is gespecialiseerd in het opvangen en begeleiden van (jong-) volwassenen die in het verleden, al dan niet door omstandigheden, binnen de (residentiële-) hulpverlening (vrijwillig, civiel en/of strafrechtelijk) een traject hebben gevolgd. Dit alles vindt plaats in het kader van beschermd en begeleid wonen, tevens biedt Participatie Huis ambulante hulpverlening.

Als Participatie Huis willen we mét en voor onze cliënten werken aan voortdurende ontwikkeling van de kwaliteit van leven. Participeren in de samenleving staat hierin centraal.

Participatie Huis staat voor: zorgen dat iedereen, van elke leeftijd, religie, geslacht, met of zonder beperking, als volwaardig burger kan deelnemen aan de maatschappij. Participatie Huis telt momenteel vier medewerkers, bestaande uit: de directeur, trajectbegeleider, twee woonbegeleiders.

Momenteel bedient onze organisatie 14 cliënten op twee verschillende locaties in Eindhoven. De locaties bevinden zich centraal in Eindhoven.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Locatie Generaal Cronjéstraat

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Participatie Huis is een kleinschalige maar zeer hechte organisatie waarin alle medewerkers goed op elkaar zijn ingespeeld. De medewerkers van Participatie Huis ondersteunen elkaar, ieder vanuit hun eigen expertise en ervaring. Omdat wij zo kleinschalig zijn kunnen de lijntjes zeer kort worden gehouden, dit zorgt voor een goede onderlinge communicatie waardoor cliënten doelgericht en op effectieve wijze ondersteund kunnen worden in een kort tijdsbestek.

De betrokkenheid onderling tussen de medewerkers is groot, juist vanwege onze kleinschalige organisatie zijn wij betrokken met elkaar. Er heerst een goede onderlinge sfeer waarin vertrouwen en elkaar vrij laten in het werkveld centraal staan.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Participatie Huis biedt stagiaires een veelzijdige en informatieve stage periode waarin zij ondersteund worden door de professionele trajectbegeleider. Het in de praktijk brengen van aangeleerde competenties zal dan ook gedurende de stage periode vrij vlot aan bod kunnen komen, met als doel een zo helder mogelijk beeld te creëren van het werkveld en de desbetreffende doelgroep.

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Participatie Huis.