Peel Zorg

Peel Zorg biedt (kleinschalig) beschermd wonen en dagbesteding voor jongvolwassenen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen op een drietal unieke (zorg)locaties. Daarnaast biedt Peel Zorg ook ambulante begeleiding voor onze doelgroep. Er zijn er thans 13 begeleiders werkzaam bij Peel Zorg, welke een dertigtal cliënten begeleiden.

Werken bij

Peel Zorg is een informele/platte organisatie. Wij achten het van groot belang om de mogelijkheden van ieder individu – begeleiding alsmede cliënten - centraal te zetten. Omdat alle jongeren anders zijn werkt Peel Zorg vanuit een individuele visie en benadering. Alle jongeren behouden de regie en kracht over hun eigen leven.

Contactpersoon

Marc van Ettinger

Leren bij

Een uitdaging om jezelf te ontwikkelen binnen een kleinschalige organisatie op een unieke locatie.

Contactpersoon

Marc van Ettinger

Locaties

De Berken

Kerkeind 40
5763 BC  Milheeze

Mariaoord

Kerkeind 40a
5763 BC  Milheeze

Peel Zorg

Kerkeind 40a
5763 BC  Milheeze

Roessel

Roessel 1
5761 RP  Bakel
Geestelijke Gezondheidszorg
Kerkeind 40 a
5763 BC
 Milheeze