Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Philadelphia is een landelijke zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. 

De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen. 

Philadelphia wil er vanuit een christelijke visie aan bijdragen dat mensen met een verstandelijke beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. 

Om dat te realiseren werken wij met vier belangrijke uitgangspunten.

 • Verantwoordelijkheid: onze cliënten zijn van ons afhankelijk. Daarom moeten we steeds het beste voor ze willen.
 • Passie: jezelf inzetten met volle toewijding.
 • Aandacht van mens tot mens: de bepalende factor voor de kwaliteit van de zorg. En de basis van een evenwaardige, liefdevolle relatie.
 • Professionaliteit: voldoen aan hoge normen, werken aan specialisering en de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking blijven verbeteren. 

Wij helpen de cliënten zo zelfstandig mogelijk te leven en deel te nemen aan de samenleving. We willen een bijdrage leveren aan een gelukkig en zinvol bestaan van onze cliënten. En kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen. We richten ons daarbij op de hele mens, en niet alleen op beperkingen. We gaan uit van wat mensen nog wél kunnen, en helpen hen bij dingen die ze niet meer goed kunnen. Onze medewerkers kiezen er bewust voor om te werken met mensen met een beperking. Ze staan naast de mensen, zonder voor hen te bepalen wat ze moeten doen. Ze zijn betrokken bij de cliënten en delen hun vreugde en verdriet. En uiteraard hebben zij gedegen opleidingen gevolgd om hun professie goed te kunnen uitoefenen.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Huis Arend

8methuis

De Regenboog

Mozaik

Nijverbergh

Kwekkelstaete

Pastorie

Groeseind

De Componist

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Wij bouwen aan een organisatie waarin de goede zorg voor onze cliënten in alles voorop staat. Zij moeten op hun best kunnen zijn. En voor onszelf geldt dat ook. Om dat mogelijk te maken werken we als professionals aan een goede balans tussen zorg en zakelijkheid. 

Van de nieuwe medewerkers die we nu zoeken verwachten we daarom dat ze het zinvol en belangrijk vinden wat we doen. Want hoe je kwaliteit ook meet of definieert, het is de passie voor ons werk die uiteindelijk het verschil maakt.

Herken jij je hierin? Kijk dan of je profiel past bij één van onze vacatures. 

Philadelphia biedt de medewerkers goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Om na het werk te kunnen ontspannen biedt Philadelphia in samenwerking met wegnahetwerk.nl aantrekkelijke arrangementen aan op het gebied van sport, kunst, cultuur. Onze medewerkers profiteren hierbij van aantrekkelijke kortingen.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Stageplaats of leerwerkplaats 

Wanneer u op zoek bent naar een leerwerkplaats voor uw opleiding of naar een stageplaats, dan kunt u contact opnemen met onze praktijkopleider mevrouw A. Kramer. De praktijkopleider kan u vertellen of er op korte termijn leerwerkplaatsen of stageplaatsen beschikbaar zijn. Bij een sollicitatie naar een stageplek of leerwerkplek gelieve een CV en motivatie toevoegen. 

Opleidingen: 

Sociaal agogisch werk

 • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • Sociaal Pedagogisch Werker niveau 3
 • Medewerker Maatschappelijke zorg 3
 • Sociaal Pedagogisch Werker niveau 4
 • Medewerker Gehandicaptenzorg 4
 • Sociaal cultureel werk niveau 4
 • Pedagogisch Werker niveau 3
 • Pedagogisch Werker niveau 3/4 

Verpleging en Verzorging

 • Helpende Zorg en Welzijn niveau 2
 • Verzorgende niveau 3 (diverse uitstromen)
 • Verzorgende gehandicaptenzorg niveau 3
 • Verpleegkundige niveau 4
 • Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg niveau 4
 • Verpleegkundige gehandicaptenzorg niveau 4 

Sport en bewegen

 • Sport en bewegingsleider niveau 3
 • Sport en bewegen niveau 4 

Afhankelijk van de locaties kunnen er ook deelnemers uit andere studierichtingen en het HBO worden geplaatst.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Het vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de cliënt. Vrijwilligers geven de cliënt emotionele en praktische steun en zij maken het mogelijk om activiteiten laagdrempelig en dicht bij de leefsfeer van mensen te organiseren. 

Vrijwilligers ondersteunen de cliënt bij het uitbreiden van hun sociale netwerk.

Zij betrekken de cliënt bij het gemeenschapsleven, helpen mee om de burgerschapsrol te ontwikkelen en stimuleren de maatschappelijke integratie. 

Deze kenmerken geven vrijwilligerswerk in de zorg en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking een eigen, bijzondere waarde.

De voldoening die het vrijwilligerswerk geeft en het plezier erin, is natuurlijk naast dit alles het belangrijkste! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies Kramer.

Contactpersoon

|

Er zijn geen vacatures voor Philadelphia Zorg Brabant.