PlusTeam GR logo

Over de organisatie

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Het PlusTeam bestaat uit 26 professionele hulpverleners, met diverse specialisaties, die de kwetsbare burgers van 0-100 jaar in de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre (tijdelijk) ondersteunen zodat zij weer op eigen kracht of in samenwerking met hun sociaal netwerk, voldoende samen redzaam zijn en blijven, volgens het principe: “Zo licht als het kan en zo zwaar als het moet”. 

De gemeenten hebben als gemeenschappelijk doel: het verbeteren van de zelfredzaamheid en zelfregie van hun kwetsbare burgers en het creëren van een veilig en positief opvoed- en opgroeiklimaat voor de kinderen en jeugdigen in hun gemeenten. De doelen van de transformatie staan bij ons leidend. Belangrijk is dat alle (professionele) betrokkenen de gezinsleden optimaal informeren, zodat zij telkens weer hun eigen keuzes kunnen maken, binnen hun eigen normen en waarden, mits de veiligheid gegarandeerd is. De samenwerking met anderen is daarbij cruciaal: vanuit het principe: “Wat kan ik bijdragen om de situatie te verbeteren?”

Het PlusTeam heeft als voorliggende voorziening de twee lokale Centra’s voor Maatschappelijke Deelname (CMD) van de gemeente Geldrop-Mierlo en Waalre. Het PlusTeam biedt huishoudens met complexe en/of meervoudige vragen ondersteuning op basis van 1 huishouden, 1 ondersteuningsplan. Ook kunnen zij op basis van het ondersteuningsplan specialistische zorg zelf bieden of indiceren. Vanuit de regiefunctie die het PlusTeam samen met het huishouden heeft, wordt de inzet van andere partijen gevolgd en bewaakt.

Locaties

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

PlusTeam GR

PlusTeam GR Waalre

Werken bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Binnen onze organisatie geldt de parallel met de bewoners waarmee we werken: “We praten niet over maar met..” dat betekent dat we als team gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en de kwaliteitsverbetering van onze organisatie. Ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten en specifieke deskundigheid draagt hieraan bij. We werken per gezin in wisselende duo’s zodat we steeds blijven leren van elkaar en elkaar kritisch kunnen blijven bevragen. We hebben een platte organisatie structuur.

Contactpersoon

Leren bij

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

We hebben een interne leerroute voor HBO geschoolde mensen die nog geen SKJ registratie hebben.

Contactpersoon

Vrijwilligerswerk

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Onze organisatie is altijd op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning van specifieke gezinnen. Iedereen die hierin wil meedoen kan zich bij ons melden. Wij kijken dan of er een maatwerk oplossing geboden kan worden.

Contactpersoon

Vacatures PlusTeam GR ({{numVacatures}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up

Bekijk de 1 actuele vacatures van PlusTeam GR en vind de baan die bij jou past.

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van PlusTeam GR? en maak een vacature alert aan.

{{loc.title}}
Op dit moment heeft PlusTeam GR geen vacatures open staan.

Vrijwilliger vacatures PlusTeam GR ({{numVrijwilligers}})

keyboard_arrow_downkeyboard_arrow_up
{{loc.title}}

Op dit moment heeft PlusTeam GR geen vrijwilliger vacatures open staan.