Wij vragen

Teamleider Arbeidstraining, Dagbesteding en Onderwijsbegeleiding (A/D&O) / (28-32 uur/week)

Als teamleider geef je direct leiding aan het team A/D&O en ben je verantwoordelijk voor een optimale kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering van de volledige processen binnen A/D&O. Daarnaast maak je onderdeel uit van één of meerdere sub teams die onder jouw verantwoordelijkheid vallen (OZA, UWV, Dagbesteding, Arbeidstraining) en werk je op uitvoerend niveau. Je ontvangt als teamleider hiërarchisch leiding van de directie van Praktijk Memo en maakt onderdeel uit van het Management Team (MT).

Functie-inhoud; Je

 • Bent verantwoordelijk voor een optimale organisatie, realisatie en coördinatie van de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering en continuïteit van de A/D&O zorg, met de bijbehorende primaire-, ondersteunende,- en beheerprocessen.
 • Fungeert vanuit je verschillende functies nadrukkelijk als cultuurdrager van de organisatie.
 • Delegeert verantwoordelijkheden en bevoegdheden om te komen tot een zo zelfstandig mogelijk en zelfsturend team.
 • Organiseert en coördineert een adequate communicatie- en overlegstructuur binnen het team en bent de verbindende factor tussen de verschillende locaties en teams waarin A/ D&O betrokken is. Je zit structurele overlegvormen voor, je creëert draagvlak voor het kwaliteitsbeleid en verzorgt een goede informatievoorziening naar je team vanuit het MT en richting het MT.
 • Bewaakt, ontwikkelt en implementeert beleid op operationeel niveau waarbij ondernemend en scherp wordt ingespeeld op actuele ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en het onderwijs en waarbij de kernwaarden van praktijk memo een volwaardige plaats hebben gekregen;
 • Bevordert en faciliteert een klimaat waarin medewerkers op een autonome en professionele wijze werken en eigen verantwoordelijkheid leidend is.
 • Geeft coachend leiding aan het team, stimuleert de verdere professionalisering en deskundigheid van het team en creëert randvoorwaarden voor hun inhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling en de integraliteit van de zorg.
 • Bewaakt een optimale kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting binnen het team.
 • Geeft uitvoering aan het vastgestelde personeelsbeleid, zoals werving en selectie,
 • Voert jaargesprekken, gericht op ontwikkeling en/of opleiding
 • Arbeidsomstandigheden, verzuimpreventie en -begeleiding.
 • Signaleert en adviseert over kansen rondom nieuwe ontwikkelingen, nieuwe producten en doelgroepen;
 • Bouwt en onderhoudt een in- extern relatienetwerk en vertegenwoordigt in overleg met de directie de organisatie en dienstverlening


Beleidsontwikkeling en-uitvoering. Je:

 • Levert een constructieve bijdrage aan verdere ontwikkeling en verbetering van het kwaliteitsmanagement systeem;
 • Bent verantwoordelijk voor de implementatie van beleid, de borging hiervan in het kwaliteitsmanagementsysteem en het creëren van draagvlak binnen je team.
 • Signaleert knelpunten, ontwikkelingen en kansen in de gevoerde zorg- en dienstverlening en doet voorstellen voor verbetering en innovatie.
 • Toetst periodiek met de kwaliteitsfunctionaris de effectiviteit en kwaliteit van het zorg gerelateerde beleid en de zorg gerelateerde protocollen en overlegt over de nodige bijstelling hiervan.
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving binnen de zorgsector, vertaalt en past deze toe op de zorg- en dienstverlening binnen de A/D&O.

Opleidingseisen, kennis en verantwoordelijkheid

Opleidingseisen;

 • Een afgeronde relevante HBO- opleiding in de zorg en welzijn, met minimaal 3 jaar relevante werkervaring met de doelgroep en een vergelijkbare functie binnen een vergelijkbare organisatie. Of;
 • Een afgerond HBO/WO opleiding zorgmanagement, met minimaal 3 jaar relevante werkervaring met de doelgroep en een vergelijkbare functie binnen een vergelijkbare organisatie.


Kennis;

 • Gedegen kennis van de zorg en de GGZ & VG sector in het bijzonder.
 • Gedegen kennis van gerelateerde wetgeving of regelgeving, zoals de WLZ/WMO/ZvW/UWV/OZA en Jeugdwet in het bijzonder.
 • Gedegen kennis van kwaliteitsmanagementsystemen zoals de NEN15224
 • Kennis van actuele politieke en maatschappelijke zorg gerelateerde ontwikkelingen.
 • Kennis rondom Ervaring en/of affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken.

Verantwoordelijkheid;

 • Binnen de gestelde kaders ben je verantwoordelijk voor een optimale organisatie, realisatie en coördinatie van de kwalitatieve en kwantitatieve uitvoering en continuïteit van de A/ D&O, met de bijbehorende primaire-, ondersteunende,- en beheerprocessen.

Profiel

Als persoon heb je een enthousiaste, doortastende, praktische en resultaatgerichte benadering waarbij je sociale en organisatorische aspecten combineert in een motiverende en stimulerende stijl van leidinggeven. De combinatiefunctie waarbij je zowel leiding geeft aan het A/D&O-team, verantwoordelijkheid draagt voor continuïteit van de levering van het zorgarrangement en tevens meewerkt binnen het team zie je als een uitdaging en hierbij ben je in staat om flexibel te schakelen tussen de verschillende niveaus. Je draagt de missie en visie van praktijk Memo zichtbaar en beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Daarnaast kun je overstijgend denken, ben je stressbestendig en denk je vooral in mogelijkheden en kansen. Er wordt van je verwacht dat je daadkrachtig, besluitvaardig en efficiënt optreed bij incidenten en calamiteiten. Tevens wordt er een flexibele houding en mentaliteit van je verwacht waarbij je zichtbaar verantwoordelijkheid draagt en bereid bent energie en tijd te steken in verder ontwikkeling van eigen deskundigheid en professionalisering binnen de functie.

Inconveniënten

Er is sprake van een psychische belasting door complexe taakuitvoering en conflicterende situaties.

Ons aanbod

Praktijk Memo is een middelgrote zorgaanbieder waar laagdrempeligheid en een persoonlijke benadering centraal zijn blijven staan. De hoofdlocatie is de 18e -eeuwse stadsboerderij Hoeve Meilust in Bergen op Zoom. Hier bevindt zich de behandelpraktijk voor tweedelijns (medisch specialistische) GGZ en de groepsaccommodatie voor hulpverlening aan kinderen, jeugdige en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking. Het team A/D&O is ambulant werkzaam en op verschillende locaties zowel op de Meilustweg als in twee locaties op de Oude Moerstraatsebaan.
Daarnaast biedt Memo woonvoorzieningen op drie locaties onder het team Memo Wonen met Zorg. Hier verblijven jongeren (16-27 jaar) waarbij er sprake is van psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Zij werken in 3 verschillende fases toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfstandigheid op de verschillende levensgebieden.

Voorts zijn er nevenvestigingen in Tholen en per december 2018 in Steenbergen.

Functiewaardering en pensioen

 • CAO GGZ FWG 55/60 afhankelijk van je ervarings- en opleidingsniveau
 • Pensioen: PFZW

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende