Wij vragen

Functie-inhoud

Als systeemtherapeutisch werker bij Memo maak je deel uit van het multi disciplinair team. De doelgroep waarmee je werkt omvat kinderen, jeugdigen en (jong) volwassenen met meervoudige psychiatrische beperkingen en/of een licht verstandelijke beperking.

Je werkt samen met het systeem methodisch toe naar een maximaal haalbaar niveau van zelfredzaamheid, participatie en aan het versterken en ontwikkelen van competenties en vaardigheden op de verschillende levensgebieden.
Binnen Memo stem je de behandeling af met het team en waar nodig de hoofdbehandelaar, je leidt de casuïstiekbespreking en/of intervisie en je draagt methodisch en beleidsmatig bij aan inhoudelijke verdieping van systeem- en communicatietheoretische kennis. Binnen Memo coach je junior ambulant begeleiders in hun begeleidingstaken.

Voorts draag je bij aan de ontwikkelingen die in gang zijn gezet om een evidence based systemische behandeling te implementeren binnen Memo.

Opleidingseisen, kennis en registraties

 • Een afgeronde HBO- opleiding in de zorg en welzijn
 • Voortgezette Opleiding in systeemgericht werken
 • Ervaring met systeemgericht gericht werken
 • Ervaring met Krachtgericht / oplossingsgericht werken
 • Voortgezette Opleiding supervisie en/of coaching, en/of ervaring op dit gebied.
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep jeugd- en (jong) volwassen met psychiatrische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking is een pré.
 • Ervaring en affiniteit met ambulant werken is een pré
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) niet ouder dan 3 maanden; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken.
 • SKJ registratie of BAMw registratie; of bereid zijn om aan deze aanvraag mee te werken

Profiel

 • Je herkent je in de missie en visie van Praktijk Memo
 • Je omarmt onze kernwaarden; Continuïteit gewaarborgd, Deskundig en verantwoord, Doeltreffend en resultaatgericht, Passend en op maat, Tijdig en toegankelijk
 • Je bent contactueel en communicatief vaardig
 • Je bent in staat om met meerdere mensen, vanuit de systeembehandeling, in één ruimte het overzicht te bewaren en dit te leiden
 • Eventuele crisissituaties kun je adequaat hanteren
 • Je bent bereid om doel- en resultaatgericht te werken
 • Gezien de complexiteit wat betreft doelgroep en taken verwachten wij iemand die zich herkent in; Stressbestendig, flexibel, zelfstandig, creatief en probleemoplossend.
 • Je bent in het bezit van Rijbewijs B en bent in staat om op wisselende tijden zelfstandig naar de locatie(s) en/of de systemen te komen.

Werkzaamheden

Een kort overzicht van je werkzaamheden en activiteiten;

 • Je bent werkzaam in een behandelteam en begeleidingsteam en werkt adhv zorgplannen en behandelplannen
 • De activiteiten zijn methodisch en/of volgens een bepaald programma, gericht op het structureren van de dag, op praktische ondersteuning en op het oefenen van competenties, alles met het doel om de zelfredzaamheid en/of sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren en of verworven competenties te handhaven.
 • Je onderzoekt waar de krachten van het systeem liggen ten behoeve van de behandeling van de cliënten, en gebruikt die in de behandeling. Waar nodig leer je het systeem de kennis/gedrag, aansluitend op hun wens en capaciteiten, om de client te ondersteunen
 • Vanuit een duidelijke methodische visie (b.v. signs of safety) heb je oog voor de veiligheidsaspecten waarmee cliënten te maken kunnen krijgen
 • Vanuit een duidelijke methodische visie (systeemgericht) heb je oog voor de brede contexten waarin cliënten leven en werk je toe naar / versterk je het benutten van aanwezige steunende netwerken
 • Je zorgt voor een verdere implementatie van een evidence based systeemgerichte werkwijze binnen de ambulante begeleiding
 • Je hebt oog voor de transitionele ruimte waarin cliënten zich bevinden na intern verblijf en bij terugkeer naar zelfstandig wonen. Methodische afstemming is hierin cruciaal.
 • Je hebt goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden om doelmatig en efficiënt te kunnen rapporteren en registreren in het zorgdossier, conform de gestelde richtlijnen.
 • Observeert vanuit het vakgebied ondersteunende begeleiding cliënten binnen de kaders van het individueel zorgplan
 • Neemt deel en levert vanuit het vakgebied een bijdrage aan de werkoverleggen en cliënten besprekingen;
 • Neemt deel aan intervisie intern en waar nodig extern
 • Formuleert in overleg met andere zorgverleners resultaten en doelen vanuit het vakgebied;
 • Geeft gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van begeleiding; informeert de overige zorgverleners en vrijwilligers over de mogelijkheden en effecten van activiteitenbegeleiding.

Ons aanbod

Wat bieden wij?

 • Een uitdagende functie binnen een afdeling die volop in ontwikkeling is.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd, volgens onze interne richtlijn.
 • Arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ NL. Voor deze functie is het salaris vastgesteld in FWG 55.
 • PFZW
 • Ambulante regeling voor reiskosten, 36 ct per km

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende