Prins Heerlijk

Binnen Prins Heerlijk volgen jongeren met ernstige leerproblemen en/of een lichte verstandelijke beperking een erkende MBO opleiding in de horeca, detailhandel of zorg. Daarnaast bieden we hen integrale begeleiding bij het leren, werken en wonen. Jongeren doorlopen een individueel leerwerktraject bij Prins Heerlijk, volgens ons concept ‘speciaal MBO in bedrijf’. Dat wil zeggen: in het bedrijf, kleinschalig, met een individuele leerlijn, praktijkgericht, met passend onderwijsmateriaal en continuïteit van begeleiden, zowel in leren, werken als wonen. De missie van Prins Heerlijk is: participatie en ontplooiing van jonge mensen met een functiebeperking.

Werken bij

Bij Prins Heerlijk werken zo’n 100 medewerkers in verschillende functies, zoals trajectbegeleiders/jobcoaches, docenten, gedragsdeskundigen, begeleiders wonen en individuele begeleiding, leermeesters in de horeca en zorg en ondersteunende medewerkers. De missie van participatie en ontplooiing die Prins Heerlijk voor jongeren geformuleerd heeft, geldt ook voor alle medewerkers. Betrokkenheid, doelgerichtheid, samenwerking, verantwoordelijkheid krijgen en verantwoordelijkheid nemen en denken in mogelijkheden vormen de kern van de manier van werken, waarbij we aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling, voor elkaar, voor de balans tussen werk en privé en voor een prettige werksfeer. Prins Heerlijk streeft naar diversiteit en nodigt kandidaten uit die iets extra’s meebrengen om te solliciteren.

Contactpersoon

Marjolijn de Meijer

Locaties

Prins Heerlijk

Dr. Paul Janssenweg 171
5026 RH  Tilburg
Gehandicaptenzorg
Jeugdzorg
Dr. Paul Janssenweg 171
5026 RH
 Tilburg