Wij vragen

Woonbegeleider complexe zorg Landpark Assisië niveau 3 en 4

Prisma is een organisatie die in de provincie Noord-Brabant ondersteuning, begeleiding en zorg biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Als organisatie vinden we ‘aandacht voor elkaar’ erg belangrijk. We werken vanuit de principes dat we doen waar we goed in zijn en dat ieder mens gelijk is.

Denk jij dat je een goede Woonbegeleider bent voor onze cliënten?

Bij Complexe Zorg op Landpark Assisië wordt ondersteuning geboden aan mensen met diverse ondersteuningsvragen. Het verstandelijke niveau varieert tussen een ernstige verstandelijke beperking tot aan zwakbegaafd niveau. Ook de leeftijd is divers, we ontmoeten jongeren in de adolescentiefase tot aan ouderen. Daarnaast zijn er verschillende bijkomende problematieken, zoals autisme, Niet Aangeboren Hersenletsel, persoonlijkheidsproblematiek en hechting. Dit kan gecombineerd gaan met verbaal en fysiek moeilijk verstaanbaar gedrag. In het werk houd je je aan het kader wat de cliënt nodig heeft om betrouwbaarheid en veiligheid te ervaren in zijn dagritme. Dit wordt samen met een multidisciplinair team ingeschat, uitgevoerd en geëvalueerd. Het zorgprogramma en het individuele plan van de cliënt zijn daarin leidend.

Je wordt ingezet op basis van kwaliteit en affiniteit waarbij we breder kijken dan 1 locatie. Een combinatie met dagbesteding is mogelijk.

We zijn op zoek naar begeleiders op niveau 3 en 4.

Als begeleider niveau 3 ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en begeleiden van cliënten, op basis van de afspraken in het ondersteuningsplan. De begeleider is, op basis van de door de persoonlijk begeleider aangegeven kaders, medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele ondersteuning van de cliënt.

Als begeleider niveau 4 (persoonlijk begeleider) werk je vanuit een cliëntgerichte benadering en je hebt een coördinerende taak die ertoe leidt dat het overeengekomen ondersteuningsplan van de cliënt wordt uitgevoerd. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van het zorgplan en ook de bijbehorende administratieve taken op je neemt.

Ons aanbod

Wat bieden wij jou:

  • Een gastvrije en persoonlijke organisatie. Wij hebben hart voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers.

  • Goede begeleiding in je functie door tal van trainingen, zoals respectvolle weerbaarheidstraining, methode Heijkoop en trainingen gericht op de doelgroep zoals bijvoorbeeld autisme. Als je nog geen opleiding hebt afgerond richting zorg en welzijn, zijn wij bereid hierin te investeren.

  • We bieden je voldoende tijd en ruimte om te investeren in een goede relatie met cliënten aangezien de bezetting per cliënt hoog is.

  • Een goede samenwerking met collega’s waar je je veilig bij voelt vinden we belangrijk. Ruimte om samen dingen te bespreken en elkaar te helpen is vanzelfsprekend voldoende aanwezig.

Deze vacature is verlopen