Wij vragen

Ambtelijk secretaris CCR Prisma


Doel
De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de inhoudelijke en secretariële ondersteuning van de Cliëntenraad. De ondersteuning is erop gericht de Cliëntenraad in staat te stellen optimaal de gezamenlijke belangen van cliënten te behartigen conform de WMCZ.

Plaats in organisatie

 • De ambtelijk secretaris ressorteert hiërarchisch onder de Raad van Bestuur.

 • Functioneel en operationeel functioneert de ambtelijk secretaris onder de voorzitter van de Cliëntenraad.

 • De ambtelijk secretaris is geen lid van de Cliëntenraad, neemt een neutrale positie in tijdens het overleg van de Cliëntenraad met de bestuurder, maar maakt wel onderdeel uit van het team van de Cliëntenraad.

 • De ambtelijk secretaris is door zijn werkzaamheden de spil van de Cliëntenraad; de constante factor binnen de Cliëntenraad en het vaste aanspreekpunt.

Taken ambtelijk secretaris

Een ambtelijk secretaris is verantwoordelijk voor het organiseren, (inhoudelijk) voorbereiden en notuleren van de vergaderingen van de Cliëntenraad, de overlegvergaderingen met de bestuurder of manager en de vergaderingen van werkgroepen vanuit de Cliëntenraad. In de praktijk houdt de ambtelijk secretaris zich met het volgende bezig:

 • secretariële ondersteuning bieden zoals agenda opstellen, informatie verzenden, verslag van de vergadering maken en adviezen van de Cliëntenraad uitschrijven en archiefbeheer;

 • beleidsmatige ondersteuning bieden zoals agenda onderwerpen op inhoud voorbereiden en adviezen geven over de besluitvorming of status van adviesrecht;

 • informatie en/of adviezen geven over wet- en regelgeving, procedures en communicatie van de Cliëntenraad (intern en extern);

 • jaarverslag opstellen;

 • bewaker van agendapunten, actiepunten en (evaluatie)afspraken;

 • vraagbaak voor (nieuwe) leden, bestuurder en anderen binnen de organisatie.

Wij vragen:

 • HBO werk- en denkniveau met relevante werkervaring.

 • Pré: bestuurlijke ervaring.

 • Pré: aanvullende opleiding op gebied van communicatie in de gezondheidszorg.

 • Kennis van verschillende automatiseringsprogramma’s.

 • Kennis over relevante wetgeving (WMCZ, Wet klachtrecht cliënten zorgsector).

 • Kennis van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Kennis van de betreffende organisatie.

Ons aanbod

Wij bieden:

 • Deze functie is ingedeeld in FWG 45 conform de CAO Gehandicaptenzorg met een salaris tussen € 2.006,- en max € 3.069,- .

 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering.

 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

 • Contracturen tussen de 8 en 12 uur per week. In eerste instantie ontvang je een jaarcontract met uitzicht op een vast contract.

 • Werken bij een organisatie met het ‘Beste werkgevers Keurmerk’: Nederlands grootste onafhankelijk keurmerk voor goed werkgeverschap.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende