Wij vragen

Locatie Konijnenberg 5 in Biezenmortel zoekt een begeleider niveau 3

Locatie/Ondersteuning
Binnen de locatie Konijnenberg 5 wonen 11 mannelijke cliënten in de leeftijd variërend van 51 tot 78 jaar. En krijgt een soortgelijk aantal cliënten een dagbesteding thuis in de vorm van een huiskamerproject. De zorglogistiek is somatiek, palliatief, veroudering, EVB.
Het niveau van de doelgroep is ernstig verstandelijk beperkt (EVB). De meeste cliënten hebben bijkomende handicaps zoals dementie, visuele, auditieve, lichamelijke en motorische beperkingen. Het is een ouder wordende doelgroep waardoor de zorgvraag vooral op het gebied van verzorging ligt. Er wordt veel gewerkt met hulpmiddelen. De cliënten hebben in meer of mindere mate een (complexe) ondersteuningsvraag op medisch/verpleegkundig vlak.

Functieomschrijving
Als begeleider niveau 3 ben je verantwoordelijk voor het verzorgen en begeleiden van cliënten, op basis van de afspraken in het cliëntplan. De begeleider is, op basis van de door de persoonlijk begeleider niveau 4 aangegeven kaders, medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de individuele ondersteuning van de cliënt. Je ondersteunt de cliënt en zijn of haar familie/netwerk in de regie van hun eigen leven.

Daarnaast heb je afstemming met je collega-begeleiders en je zorgt voor een goede (schriftelijke) overdracht van informatie.

Herken jij jezelf?

  • Je bent enthousiast en wilt leren. Je leert om écht contact te maken met de cliënt, dit zit van nature al in je. Vanuit het contact met de cliënt kijk je naar waar de behoefte ligt van de cliënt. Je bent alert op houding, gezichtsuitdrukking en de kleine signalen waarmee onze cliënten zich duidelijk maken.

  • Cliënten hebben jouw ondersteuning nodig voor een waardevol leven. Jij wilt iets bijdrage voor de cliënt en deinst niet terug voor een groep waar veel verzorging nodig is.

  • Je hebt een visie op werken in de zorg en werken met EVB cliënten. Je staat open om met het team van Konijnenberg 5 te ontwikkelen om de zorg voor onze cliënten te optimaliseren.

  • Je hebt een eigen visie op zorg, EVB (ernstig verstandelijk beperkt) als doelgroep en de bejegening naar de cliënt.

  • Een afgeronde opleiding hebt op minimaal MBO niveau 3 / 4.

  • Je bent emotioneel zelfbewust en hebt inzicht in je eigen emoties en de effecten daarvan.

  • Je kunt je inleven in de ander.

  • Je kunt je communicatie en bejegening afstemmen op de behoefte van de cliënt.

  • Je hebt een open houding en durft je kwetsbaar op te stellen.

Ons aanbod

Dienstverband
Het gaat om een dienstverband voor bepaalde tijd voor gemiddeld 24 tot 28 uur per week.

Werktijden
Onregelmatige werktijden verspreid over meerdere dagen.

Salaris
De functie begeleider niveau 3 valt in functiegroep 35 van de cao gehandicaptenzorg.

Deze vacature is verlopen