Wij vragen

De verpleegkundig specialist is regiebehandelaar en daarmee een belangrijke schakel in het zorg- en behandelproces. Je bent een expert op het gebied van complexe clientenzorg. Je bent bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van diagnostiek en behandeling, zowel op verpleegkundig gebied als op medisch deelgebied. Je initieert, participeert in ontwerp en uitvoering van ( wetenschappelijk) onderzoek en levert een bijdrage aan innovatie en verbetering in de zorgverlening. Een taak binnen de functie van verpleegkundig specialist is het leveren van een bijdrage aan het verbeterplan. Je werkt samen in een multidisciplinair team.

Acute intensieve en Forensische behandeling
De eenheid Acute intensieve en forensische behandeling biedt intensieve zorg, zowel klinisch als wijkgericht. We bieden met onze FACT- en IHT-teams wijkgerichte zorg aan clienten in de thuissituatie, en korte intensieve crisisbehandeling bij mensen thuis. Klinische 24- uurs behandeling vindt plaats in de Medium Care en High Intensive Care waarbij clienten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden opgenomen in een specialistische setting. In de forensische klinische en poliklinische afdelingen worden cliënten die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend- en delictgedrag vertonen behandeld. De behandeling in de acute, intensieve en forensische zorg is gericht op stabilisatie en herwinnen van zelfstandig functioneren. De zorg wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie en herstel.

Jij..:

• Bezit het diploma HBO-verpleegkunde en het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice of een andere opleiding die erkend is en toegang geeft tot inschrijving als Verpleegkundig Specialist art. 14.
• Bent ingeschreven in het register Verpleegkundig Specialist, artikel 14;
• Hebt aanvullende kennis op het gebied van specifieke behandelmethodieken zoals farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, psychotherapeutische deeltechnieken, rehabilitatie, resocialisatie, groepswerk en crisisinterventie;
• Kent relevante delen van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten;
• Hebt een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit;


• Uitgebreide werkervaring is wenselijk maar geen ‘must’, wij zijn vooral op zoek naar een verpleegkundig specialist die enthousiasme voelt voor het werken met onze doelgroep.

Ons aanbod

Wij bieden een dienstverband voor 24 uur per week.Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 60 (min. €2.749-, max. €4.287,-)

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende