Wij vragen

De verpleegkundig specialist is regiebehandelaar en daarmee een belangrijke schakel in het zorg- en behandelproces. Je bent een expert op het gebied van complexe clientenzorg. Je bent bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van diagnostiek en behandeling, zowel op verpleegkundig gebied als op medisch deelgebied. Je initieert, participeert in ontwerp en uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek en levert een bijdrage aan innovatie en verbetering in de zorgverlening. Een taak binnen de functie van verpleegkundig specialist is het leveren van een bijdrage aan het verbeterplan. Je werkt samen in een multidisciplinair team. Als verpleegkundig specialist binnen het IHT team ben je inzetbaar binnen de crisisdienst buiten kantoortijden.

  • Bezit het diploma HBO-verpleegkunde en het getuigschrift Master Advanced Nursing Practice of een andere opleiding die erkend is en toegang geeft tot inschrijving als Verpleegkundig Specialist art. 14.
  • Is ingeschreven in het register Verpleegkundig Specialist, artikel 14;
  • Heeft aanvullende kennis op het gebied van specifieke behandelmethodieken zoals farmacotherapie, lichamelijk onderzoek, psychotherapeutische deeltechnieken, rehabilitatie, resocialisatie, groepswerk en crisisinterventie;
  • Kent relevante delen van de wet BIG, WGBO, BOPZ, Geneesmiddelenwet en andere relevante wetten;
  • Heeft een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit;
  • Uitgebreide werkervaring is wenselijk maar geen ‘must’, wij zijn vooral op zoek naar een verpleegkundig specialist die enthousiasme voelt voor het werken met onze doelgroep.
  • is bereid tot eventuele bijscholing waar nodig
  • een teamplayer en verbinder, werkt mee aan de ontwikkelingen naar een goed HIC.

Over je werkplek

Acute intensieve en Forensische behandeling

De eenheid Acute intensieve en forensische behandeling biedt intensieve zorg, zowel klinisch als wijkgericht. We bieden met onze FACT- en IHT-teams wijkgerichte zorg aan cliënten in de thuissituatie, en korte intensieve crisisbehandeling bij mensen thuis. Klinische 24- uurs behandeling vindt plaats in de Medium Care en High Intensive Care waarbij cliënten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden opgenomen in een specialistische setting. In de forensische klinische en poliklinische afdelingen worden cliënten die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend- en delictgedrag vertonen behandeld. De behandeling in de acute, intensieve en forensische zorg is gericht op stabilisatie en herwinnen van zelfstandig functioneren. De zorg wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie en herstel.

De afdeling

IHT (Intensive Home Treatment) houdt onder andere in dat er naast de 7x24 uurs crisisfunctie ook andere vormen van ambulante hulp geboden kunnen worden om opname voorkomend en verkortend te werken bijvoorbeeld een acute deeltijd behandeling. Dit betekent dat er onder andere ambulant verpleegkundigen buiten kantoortijden ingezet kunnen worden en dat er korte lijnen zijn naar de crisisdeeltijd.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: In overleg zowel binnen als buiten kantoor uren

Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 60 - 65

Dienstverband: Het betreft een dienstverband van 24 -36 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende