Wij vragen

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten.
Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een teamoverstijgende kartrekker dus.

De functie

  • Verzorgen van ambulante en klinische behandelingen.
  • Je geeft behandel inhoudelijk richting aan de multidisciplinaire teams.
  • Je verricht hoofdzakelijk werkzaamheden op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van volwassenen.
  • Je bent in staat enthousiast en actief mee te denken over de ontwikkelingen binnen de Eenheid;
  • Je bent in staat het zorg programmatisch werken mede vorm te geven.
  • Je heeft kennis van de herstelvisie
  • Je bent flexibel en vindt het uitdagend om met alle disciplines gezamenlijk op te trekken en "de klus te klaren".
  • Je bent bereid deel te nemen aan de 7 x 24 uurs bereikbaarheidsdienst buiten kantooruren.
  • Je draagt bij aan het opleidingsklimaat van de A-opleiding en heeft affiniteit met superviseren van a(n)ios.

Acute intensieve en Forensische behandeling

De eenheid Acute intensieve en forensische behandeling biedt intensieve zorg, zowel klinisch als wijkgericht. We bieden met onze FACT- en IHT-teams wijkgerichte zorg aan clienten in de thuissituatie, en korte intensieve crisisbehandeling bij mensen thuis. Klinische 24- uurs behandeling vindt plaats in de Medium Care en High Intensive Care waarbij clienten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden opgenomen in een specialistische setting. In de forensische klinische en poliklinische afdelingen worden cliënten die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend- en delictgedrag vertonen behandeld. De behandeling in de acute, intensieve en forensische zorg is gericht op stabilisatie en herwinnen van zelfstandig functioneren. De zorg wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-) psychologie, rehabilitatie en herstel.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: Tijdens kantoortijden, en achterwachtdiensten in avond- nacht en weekend.

Salaris: Conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg.

Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor 24 tot 36 uur per week, met de mogelijkheid om tot een vast dienstverband te komen.

Fellow en partnership

Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship

Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership

Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende