Wij vragen

Ben jij de verpleegkundige/ begeleider B die cliënten en collega’s kan inspireren?

De functie
Als verpleegkundige/begeleider B is je taak tweeledig. Enerzijds het als team zorg dragen voor, en organiseren van een kwalitatief behandelklimaat voor de cliënten. Anderzijds heb je als team een maatschappelijke verantwoordelijkheid om recidive te voorkomen.
Ondanks het gedwongen kader vinden wij zelfredzaamheid en empowerment van cliënten erg belangrijk. Geduld, doorzettingsvermogen en jouw coördinerende vaardigheden bij calamiteiten komen dus goed van pas.

Als persoonlijk begeleider voer je regie over de pb-schappen van jouw cliënten en stuur je je collega’s hierin aan. Je hebt daarbij de durf om zowel collega’s als cliënten aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hierin. Je werkt herstelgericht maar ook vanuit een risicotaxatie gericht op delictpreventie. Vanwege het snel veranderende dynamische klimaat zal je in je functie snel moeten kunnen denken en handelen, en gezamenlijk met het multidisciplinaire team beleidswijzigingen van cliënten door moeten kunnen voeren.

Met het oog op de toekomstige ontwikkeling van een FHIC binnen FPA Coornhert, zoeken we met name nieuwe medewerkers die ervaring hebben met de forensische doelgroep in combinatie met acute psychiatrie.

Voor het werken op deze afdeling is het van belang dat je beschikt over de volgende competenties;
• Je bent flexibel (je werkt ook nachtdiensten) en hebt een out-of-the-box mentaliteit.
• Je bent stressbestendig, staat stevig in je schoenen en hebt affiniteit en ervaring met het werken met crisisgevoelige cliënten met complexe problematiek.
• Je hebt ervaring met de-escalerend werken en zoekt veiligheid met name in het contact, wat betekent dat je bezit over goede communicatieve vaardigheden.
• Je bent besluitvaardig, geduldig en doelgericht.
• Je neemt gemakkelijk initiatief en kunt zelfstandig werken.
• Je bent een bevlogen, betrokken en betrouwbare teamspeler
• Je werkt zorgvuldigheid en hebt een kritische blik, maar ook humor en veerkracht.

Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA)

Op de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA wordt behandeling en/of verpleging geboden aan mensen die een delict hebben gepleegd dat (mede) het gevolg is van de aanwezigheid van een psychische stoornis. De behandeling kan plaatsvinden tijdens of na de uitvoering van de feitelijke strafoplegging voor het delict. Kenmerkend voor de FPA is de combinatie van beveiliging én behandeling (beveiligde zorg). De FPA is de essentiële schakel tussen de forensische keten en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De FPA is gehuisvest op het Zorgpark in Vught.

De FPA is onderdeel van de eenheid Reinier Kwadraat
Bij Reinier² vermenigvuldigen we de waarde van Reinier door in samenwerking met onze netwerkpartners het herstelproces van de cliënt en zijn naasten optimaal te faciliteren.
De specialistische ggz-zorg van Reinier² is er voor mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hun naasten.

Reinier² is verdeeld in vier onderdelen:
1. Reinier Sociale psychiatrie
2. Reinier Acute psychiatrie
3. Reinier Forensische psychiatrie
4. Reinier Ouderenpsychiatrie
Doelstellingen Reinier²:
• Iedere cliënt heeft een resourcegroep.
• We zijn als netwerkpartner aanwezig en beschikbaar in de regio.
• Aanmeldingen voor Reinier² worden in de regio gedaan bij de regionaal aanmeldprofessional.
• Afsluiting van zorg vindt plaats door een warme overdracht.
• De ambulante regioteams zijn 24/7 telefonisch bereikbaar voor ondersteuningsvragen. (Deze bereikbaarheid is geen crisisdienstfunctie, daarvoor blijft het IHT-team verantwoordelijk).
• De zorgmodellen FACT (Flexible Assertive Community Treatment), VIP (Vroege Interventie Psychose), IHT (Intensive Home Treatment), ART (Active Recovery Triad) worden modelgetrouw uitgevoerd en zijn op elkaar afgestemd en vormen onderling samen met externe netwerkpartners een EPA zorgnetwerk.
• Er wordt gewerkt naar de wettelijke kaders zoals verwoord in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet Forensische zorg.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.
Werktijden: In onderling overleg.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45. Gebonden aan het werken op deze forensische afdeling is een situationele toeslag van toepassing ter hoogte van 10% naar rato van het dienstverband op je overeengekomen bruto salaris.
Dienstverband: Het betreft een dienstverband voor 24 tot 36 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende