Wij vragen

Je werkt als ervaringsdeskundig begeleider vanuit de herstelgedachte, gericht op de ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten, zodat zij met succes naar eigen tevredenheid kunnen functioneren en ondersteunt de collega’s om de herstelvisie te implementeren.

Kern van de functie
De ervaringsdeskundig begeleider levert een bijdrage, vanuit de eigen ervaringsdeskundigheid, aan het begeleiden van cliënten, ter ondersteuning en bevordering van het herstelproces. Je geeft uitvoering aan het opgestelde behandelplan en zorgt voor input voor bijstelling van het begeleidingsplan.
Secundair levert de ervaringsdeskundige een bijdrage aan de verdere profilering van inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de zorg. De kernactiviteiten zijn:
• Het begeleiden van cliënten, zowel individueel als in de groep, met als doel de vaardigheden van de cliënten te vergoten, die van belang zijn ter bevordering van hun herstelproces;
• Uitvoering geven aan het opgestelde behandelplan en zorgt voor input voor de bijstelling van het begeleidingsplan;
• Het uitdragen van herstel ondersteunende zorg (HOZ) binnen het team door deelname aan multidisciplinair overleg (MDO) en werkoverleggen.

De vacature is binnen het Bossche FACT team.

FACT FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment. Cliënten kunnen een beroep doen op een multidisciplinair wijkgericht FACT-team waarbij de intensiteit van de zorg per dag kan wisselen, al naar gelang de situatie vraagt. De benadering richt zich op cliënten met ernstige psychische aandoeningen die gekenmerkt worden door plotselinge terugval. De teams zijn in gebiedsteams ingedeeld en werken nauw samen met de cliënt, naasten, huisarts, sociale wijkteams, buurtteams, zorg- en maatschappelijke organisaties.

Wij vragen

• Een hbo achtergrond (Social study of in het bezit van een BIG registratie);
• Een ervaringsdeskundige die kennis heeft van de gevolgen van het hebben van een psychische kwetsbaarheid en het doormaken van een ontwrichtende situatie;
• Kennis van begrippen Herstel, Empowerment, Ervaringsdeskundigheid en van het eigen herstelproces;
• Minimaal 3 jaar werkervaring in (vrijwilligers)werk;
• Tenminste een afgeronde cursus “Werken met eigen ervaring”, “TOED” of “GOED” of de bereidheid hebben die te volgen;
• Vaardigheden en kennis met betrekking tot het begeleiden van groepen en individuen.
• Vermogen om te reflecteren op het eigen herstelproces;
• Stressbestendigheid voor crisissituaties en enthousiasme met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden u een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden.

Salaris: arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45.

Dienstverband: het betreft een dienstverband van 16 tot 32 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende