Wij vragen

Ben jij een gedreven GZ psycholoog met affiniteit met onze doelgroep?

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten. Als GZ psycholoog bestaan je kerntaken uit diagnostiek en uiteenlopende behandelingen, zowel individueel als in een groep. Daarnaast ondersteun je het team en draag je bij aan nieuwe inhoudelijke ontwikkelingen en/of onderzoek in het vakgebied. Het geven van werkbegeleiding en/of supervisie kan een onderdeel van je takenpakket zijn. Er wordt zoveel mogelijk outreachend en ambulant gewerkt, waarbij aandacht is voor herstel en rehabilitatie.

Wij vragen
Wij zijn op zoek naar een GZ-psycholoog die graag met onze doelgroep werkt.
• Je bent geregistreerd als GZ-psycholoog volgens de wet BIG
• Je bent ondernemend, flexibel en breed inzetbaar
• Je beschikt over humor en relativeringsvermogen
• Je hecht waarde aan het leveren van de beste kwaliteit
• Je hebt kennis en ervaring met, psychologische (test-) diagnostiek en kort- en langdurende behandeling, waaronder cognitieve gedragstherapie.

Lidmaatschap van de VGCT en beheersing van de geprotocolleerde behandeling EMDR strekt tot aanbeveling.

FACT
FACT betekent Flexible Assertive Community Treatment. Cliënten kunnen een beroep doen op een multidisciplinair wijkgericht FACT-team waarbij de intensiteit van de zorg per dag kan wisselen, al naar gelang de situatie vraagt. De benadering richt zich op cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen die gekenmerkt worden door plotselinge terugval. De teams zijn in regio’s ingedeeld en werken nauw samen met de cliënt, naasten, huisarts, sociale wijkteams, buurtteams, zorg- en maatschappelijke organisaties.

Acute intensieve en Forensische behandeling
De eenheid Acute intensieve en forensische behandeling biedt intensieve zorg, zowel klinisch als wijkgericht. We bieden met onze FACT- en IHT-teams wijkgerichte zorg aan clienten in de thuissituatie, en korte intensieve crisisbehandeling bij mensen thuis. Klinische 24- uurs behandeling vindt plaats in de Medium Care en High Intensive Care waarbij clienten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden opgenomen in een specialistische setting. In de forensische klinische en poliklinische afdelingen worden cliënten die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend- en delictgedrag vertonen behandeld. De behandeling in de acute, intensieve en forensische zorg is gericht op stabilisatie en herwinnen van zelfstandig functioneren. De zorg wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie en herstel.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: In onderling overleg.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 65 (min. € 3.266-, max. € 5.126,-)
Dienstverband: Het betreft een dienstverband van 24-36 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende