Wij vragen

De vacature ontstaat per direct op de afdeling High Intensive Care (HIC). De HIC is een gesloten opname afdeling voor cliënten in crisis. De doelstelling van de afdeling is het bieden van stabiliteit. Op de HIC is sprake van veel dynamiek. Deze dynamiek is het gevolg van zowel de snel wisselende groepssamenstelling als de dynamische/crisissituatie waarin de individuele cliënt zich bevindt. De individuele behandelplannen, afdelingsregels en het dagprogramma zijn leidend. Er is een basis dag- en weekprogramma voor elke unit.

De functie
Als verpleegkundige/begeleider B is je taak tweeledig. Enerzijds het als team zorg dragen voor, en organiseren van een kwalitatief behandelklimaat voor de cliënten. Anderzijds zal je als Begeleider/Verpleegkundige B pb-schappen uitvoeren.
Als pb’er voer je regie over de pb-schappen en stuur je je collega’s hierin aan. Je bent vernieuwings- en veranderingsgericht en bewaakt de voortgang van de behandeling.
Vanwege het snel veranderende dynamische klimaat zal je in je functie snel moeten kunnen denken en handelen, en gezamenlijk met het multidisciplinaire team beleidswijzigingen van cliënten door moeten kunnen voeren.

Voor het werken op deze afdeling is het van belang dat je beschikt over de volgende competenties;
- Flexibiliteit (je werkt ook in de nachtdienst)
- Inlevingsvermogen
- Besluitvaardigheid
- Aanspreken/feedback geven
- Resultaatgerichtheid/doelgerichtheid
- Initiatief (zelfstandigheid, proactief handelen)
- Stressbestendigheid

Wij vragen
Voor deze functie vragen wij een ervaren collega met een hbo diploma verpleegkunde of een andere relevante opleiding of een mbo diploma kwalificatie niveau 4 met een hbo werk- en denkniveau.

Acute intensieve en Forensische behandeling
De eenheid Acute intensieve en forensische behandeling biedt intensieve zorg, zowel klinisch als wijkgericht. We bieden met onze FACT- en IHT-teams wijkgerichte zorg aan cliënten in de thuissituatie, en korte intensieve crisisbehandeling bij mensen thuis. Klinische 24- uurs behandeling vindt plaats in de Medium Care en High Intensive Care waarbij cliënten zo kort als mogelijk en zo lang als nodig worden opgenomen in een specialistische setting. In de forensische klinische en poliklinische afdelingen worden cliënten die vanuit complexe psychiatrische problemen grensoverschrijdend- en delictgedrag vertonen behandeld. De behandeling in de acute, intensieve en forensische zorg is gericht op stabilisatie en herwinnen van zelfstandig functioneren. De zorg wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie en herstel.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: In overleg.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45 (min. €1.814,-, max. €3.086,-).
Dienstverband: Het betreft een dienstverband voor 24 tot 36 uur per week.
Overig: Gebonden aan het werken op deze afdeling is een situationele toeslag van toepassing ter hoogte van 10% naar rato van het dienstverband op je overeengekomen bruto salaris.

Deze vacature is verlopen