Wij vragen

Je komt te werken binnen het multidisciplinaire Crisiszorgteam en op vooraf afgesproken dagen binnen het team CvtB.
Het CvtB werkt binnen kantoortijden en het team IHT buiten kantoortijden in de 7x24 uurs crisisdienst. Als Behandelaar B word je ingezet voor crisisinterventie bij acute (complexe) psychiatrische en psychosociale hulpvragen. Tevens wordt er kortdurende behandeling geboden en worden cliënten indien nodig verwezen voor vervolgbehandeling. Het betreft het signaleren van potentiële geestelijke gezondheidsproblemen en het initiëren van veranderingen die gericht zijn op het voorkomen van deze problemen. De crisisdienst/crisiszorgteam heeft een consultatiefunctie voor zowel interne als externe ketenpartners.

Als Behandelaar B verricht je in de functie van voorwacht crisisinterventie zowel binnen als buiten kantoortijden, waarbij ook huisbezoeken of andere outreachende activiteiten plaatsvinden. Daarnaast voer je zelfstandig kortdurende gedelegeerde crisisbehandelingen uit.

IHT (Intensive Home Treatment) houdt onder andere in dat er naast de 7x24 uurs crisisfunctie ook andere vormen van ambulante hulp geboden kunnen worden om opname voorkomend en verkortend te werken. Dit betekent dat onder andere er ambulant verpleegkundigen buiten kantoortijden ingezet kunnen worden en dat er korte lijnen zijn naar de crisisdeeltijd.

Het CvTB (centrum voor trajecten en bemoeizorg) is een samenwerkingsverband van vijf organisaties waaronder Reinier van Arkel. Hulpverleners uit deze organisaties vormen een multidisciplinair team dat in ’s-Hertogenbosch en de omliggende gemeenten casuistiek oppakt met sterke zorgmijding speelt of waarin de zorg vastloopt. De problematiek is divers, maar altijd meervoudig en complex. Het CvTB biedt outreachende, pragmatische hulpverlening, en leidt toe naar juiste vervolghulpverlening. In het CvTB team pak je samen met je collega’s van verschillende disciplines cases aan waar de inbreng van verschillende disciplines (psychiatrie, verslaving, beperking, somatiek, maatschappelijke problemen) verbonden wordt. Het CvTB heeft ook een consultfunctie voor professionals in de regio. Kernwoorden in het werk zijn vasthoudendheid, maatwerk en creativiteit, sensitiviteit in samenwerking. Op www.cvtb.nl vind je meer informatie.

Wij vragen
• Een diploma HBO-V, aangevuld met de post HBO opleiding SPV.
• Ervaring met crisisinterventie en kennis van systemische, outreachende benadering.
• Bij voorkeur bekend met de context van meervoudige psychiatrische problematiek.
• Een collega die bekend is met de sociale kaart.
• Een collega die communicatief vaardig is, stressbestendig, gericht op samenwerken en een teamplayer.
• Een collega die actief betrokken wil zijn bij de ontwikkelingen binnen het Crisiszorgteam en IHT-methodiek.
• In het bezit van een rijbewijs B en eigen vervoer.
• Bereid tot het werken in de 7x24-uurs crisisdienst

Ons aanbod

Werktijden: In onderling overleg, onregelmatig.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 55 (min. €2.407,-, max. €3.894,-). Gebonden aan het werken op deze afdeling is een situationele toeslag van toepassing ter hoogte van 10% naar rato van het dienstverband op je overeengekomen bruto salaris.
Dienstverband: Wij bieden een dienstverband voor 16 tot 20 uur per week.

Interesse?

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem daarvoor even contact op met Arianne van Hoorn, teammanager, via 06-31753762 of Corine Schapenk teammanager, via telefoonnummer 06-15025287.

Jouw schriftelijke sollicitatie zien wij met belangstelling tegemoet per mail via werken@reiniervanarkel.nl onder vermelding van vacaturenummer AFB 2018-34.

Sluitingsdatum: 1 oktober 2018

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt. Werknemers van Reinier van Arkel die een externe kandidaat voordragen kunnen in aanmerking komen voor de wervingspremie.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.