Wij vragen

Ben jij de verpleegkundige/ begeleider B die cliënten en collega’s kan inspireren?

Als begeleider B ben je verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten voor de clienten op de Forensische psychiatrische afdeling van Reinier van Arkel. Waar eerder de focus bij activiteitenbegeleiding lag op het bieden van daginvulling/ dagstructurering en recreatie, staat nu het bieden van begeleiding die een belangrijke bijdrage moet leveren aan de behandeling, het herstel en het participeren van de cliënt in de samenleving, centraal. Dit vraagt kennis van Ernstig Psychiatrische Aandoeningen en de gevolgen daarvan gecombineerd met herstel gerichte vaardigheden op het gebied van individuele en groeps-begeleiding en de toeleiding naar arbeid.
Als Begeleider B op de dagbesteding hou je je bezig met sport en spel en springt zo nu en dan in als begeleider op de afdeling.

Wij vragen een collega:
• Met hbo werk- en denkniveau, minimaal afgeronde mbo-opleiding kwalificatieniveau vier begeleider specifieke doelgroepen;
• Met ervaring in het werken met cliënten met complex gedrag;
• Die affiniteit heeft met sport en spel;
• Die nieuwe ideeen heeft en zich richt op onwikkeling binnen het team. Eigen inbreng voor het invullen van de vacature.

Er wordt gewerkt vanuit de rehabilitatie attitude waarbij de eigen regie van de clienten voorop staat. Dit vraagt van de begeleiding om ondersteuning bij en naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA)
Op de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA wordt behandeling en/of verpleging geboden aan mensen die een delict hebben gepleegd dat (mede) het gevolg is van de aanwezigheid van een psychische stoornis. De behandeling kan plaatsvinden tijdens of na de uitvoering van de feitelijke strafoplegging voor het delict. Kenmerkend voor de FPA is de combinatie van beveiliging én behandeling (beveiligende zorg). De FPA is de essentiële schakel tussen de forensische keten en de reguliere geestelijke gezondheidszorg. De FPA is gehuisvest op het Zorgpark in Vught.

Ons aanbod

Wat kunnen wij je bieden?
Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden .
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 45 (min. €1.843,-, max. €2.863,-). Gebonden aan het werken op deze afdeling is een situationele toeslag van toepassing ter hoogte van 10% naar rato van het dienstverband op je overeengekomen bruto salaris.
Dienstverband: Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 30 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende