Wij vragen

De klinisch psycholoog voert de volgende werkzaamheden uit in de context van een multidisciplinair team:
- zowel alleen als in teamverband, intake- en evaluatiegesprekken met cliënten.
- Heeft kennis van psychodiagnostisch onderzoek
- Stelt een behandelindicatie op en zorgt voor bespreking hiervan in het behandelteam.
- Verricht complexe individuele- en groepsbehandelingen volgens aangewezen specialistische methodieken (EMDR, IE, NET, EFT, MFT e.d.)
- Draagt bij aan het verder optimaliseren van de kwaliteit van de aangeboden behandelingen
- Draagt bij aan beleidsontwikkelingen ten behoeve van de eigen eenheid, de zorggroep en organisatie.
- Draagt bij aan het TOP GGz karakter van de afdeling.
- Fungeert als boegbeeld van de afdeling of is bereidt zich als boegbeeld te ontwikkelen.

Ambulante Specialistische Behandeling
De eenheid Ambulante Specialistische Behandeling biedt specialistische, veranderingsgerichte behandelingen en (kortdurende) diagnostiek voor diverse stoornissen die vaak impact hebben op meerdere levensgebieden.
De geprotocolleerde aanpak kent individuele, groeps- en deeltijdbehandelingen. We onderscheiden de teams persoonlijkheidsstoornissen, angst & stemming, team licht verstandelijke beperking, ADHD en autisme. Daarnaast maken het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland - met TopGGZ erkenning- en het Centrum Adolescentenpsychiatrie deel uit van de eenheid. Voor crisishulp of outreachende zorg werken wij nauw samen met de IHT en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen gecombineerd met ondersteuning bij bijvoorbeeld wonen en dagbesteding.

De afdeling
Het Psychotraumacentrum Zuid Nederland (PTC), onderdeel van eenheid Ambulante Specialistische Behandeling is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum, en specialist in de behandeling van mensen met complexe Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS). Het PTC heeft, een expertise in de zorg voor een aantal specifieke doelgroepen waaronder veteranen, geüniformeerden, asielzoekers en vluchtelingen. Het PTC draagt het keurmerk TOPGGZ. Onderzoek en innovatie staan bij het PTC hoog in het vaandel.

Binnen het Psychotraumacentrum Zuid Nederland start dan ook met een hoog intensieve behandellijn trauma therapie: Specialized Intensive Trauma Therapy (SITT). Deze behandeling is bedoeld voor mensen met meervoudige trauma of complexe traumatische ervaringen. Behandeling richt zich alleen op PTSS klachten. Dit kortdurend intensieve behandel aanbod maakt onderdeel uit van een geïntegreerd breed op elkaar afgestemde behandel aanbod. De focus ligt op behandeling van PTSS en de gevolgen van jarenlange traumatisering.
Het innovatieve aspect van SITT is een korte behandeling voor klachten en psychisch lijden samenhangend met complexe PTSS, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek.
De behandeling is primair gericht op het doen verminderen van de PTSS klachten van de cliënt. Het uitgangspunt van de behandeling is het herstel door gebruik te maken van op evidence based behandelmethodes zoals Imaginaire Exposure, exposure in vivo en EMDR (Eye Movement Desensitiziation and Reprocessing) afgewisseld met sport en psycho-educatie.

Ons aanbod

We bieden een dienstverband vanaf 24 uur. Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 70 (min. €3.902,-, max. €6.090,-).

Deze vacature is verlopen