Wij vragen

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten.

Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een teamoverstijgende kartrekker dus.

Wij zoeken

Een psychiater met affiniteit met het werken met patiënten en hun naast- betrokkenen in de context van meervoudige psychiatrische problematiek. Ervaring met PTSS en traumazorg. Kernwoorden: ondernemend, klantgericht, resultaatgericht en onderzoeks-minded, maar ook teamplayer, verbinder, zoeken naar mogelijkheden in de samenwerking zowel in als extern.

Ambulante Specialistische Behandeling

De eenheid Ambulante Specialistische Behandeling biedt specialistische, veranderingsgerichte behandelingen en (kortdurende) diagnostiek voor diverse stoornissen die vaak impact hebben op meerdere levensgebieden.

De geprotocolleerde aanpak kent individuele, groeps- en deeltijdbehandelingen. We onderscheiden de teams persoonlijkheidsstoornissen, angst & stemming, team licht verstandelijke beperking, ADHD en autisme. Daarnaast maken het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland - met TopGGZ erkenning- en het Centrum Adolescentenpsychiatrie deel uit van de eenheid. Voor crisishulp of outreachende zorg werken wij nauw samen met de IHT en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen gecombineerd met ondersteuning bij bijvoorbeeld wonen en dagbesteding.

Het PTC kenmerkt zich door een inspirerende omgeving waar zowel bevlogen behandelaars als onderzoekers goed gedijen. Het Centrum is een bovenregionaal onderzoeks-, behandel- en kenniscentrum voor getraumatiseerde asielzoekers, vluchtelingen, veteranen, politie en oorlogsslachtoffers en slachtoffers van vroegkinderlijk geweld. Het Centrum is specialist in de behandeling van mensen met complexe Post Traumatische Stress Stoornissen (PTSS).

Naast een tweedelijns functie zien wij ook derdelijns patiënten waarbij elders behandeling onvoldoende effect heeft gehad . Het PTC bestaat uit een polikliniek en een dagbehandeling. Er wordt individueel maar ook veel in groepen gewerkt. Er is veel aandacht voor de specifieke culturele en systemische context. Er wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden waaronder Multi-family therapie (MFT), Virtual Reality Therapy (VRET) en bv specifieke interventies voor gezinnen van veteranen zoals ADAPT. Het PTC participeert in diverse landelijke en internationale psychotrauma netwerken. Het Centrum is gehuisvest op de locatie Den Bosch.

Ons aanbod

Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden .Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig conform AMS-GGz. Het betreft een dienstverband voor gemiddeld 32 tot 36 uur per week. Een parttime dienstverband is ook bespreekbaar.

Fellow en partnership

Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship

Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership

Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Deze vacature is verlopen