Wij vragen

Ben jij de ervaren GZ-psycholoog die bij ons het verschil kan maken?

Als GZ-psycholoog ben je cruciaal voor het herstel van de cliënt. Je gaat het behandelplan procesmatig en inhoudelijk sturen. Daarbij werk je intensief samen met onze gemotiveerde verpleegkundige teams, rehabilitatie experts en ervaringsdeskundigen. Je diagnostiektrajecten en psychologische interventies – zowel groepsgesprekken en individuele gesprekken- helpen onze clienten bij het herstelproces.

Heb je ervaring op een klinische afdeling en kun je cognitief gedragsmatige principes vertalen naar doelgerichte behandelprocessen? Hiermee kun je voor cliënten van Reinier van Arkel van grote waarde zijn.

Omdat wij groeien en leren in onze organisatie ruimte willen geven vinden we jouw ervaring in het begeleiden van psychologen in opleiding belangrijk.

Wij vragen

  • Opname in het BIG-register als GZ-psycholoog;
  • Kennis van de sociale kaart;
  • Ervaring in het behandelen van cliënten en hun systemen in de context van complexe psychische problematiek;
  • Grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit;
  • Ervaring met het geven van CGT en IPT;
  • Geregistreerd als gedragstherapeut bij de VGcT is zeer wenselijk;
  • Bij voorkeur ervaring met het geven van EMDR;
  • Ervaring met groepsbehandeling is een pre.

Ambulante Specialistische Behandeling

De eenheid Ambulante Specialistische Behandeling biedt specialistische, veranderingsgerichte behandelingen en (kortdurende) diagnostiek voor diverse stoornissen die vaak impact hebben op meerdere levensgebieden.

De geprotocolleerde aanpak kent individuele, groeps- en deeltijdbehandelingen. We onderscheiden de teams persoonlijkheidsstoornissen, angst & stemming, team licht verstandelijke beperking, ADHD en autisme. Daarnaast maken het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland - met TopGGZ erkenning- en het Centrum Adolescentenpsychiatrie deel uit van de eenheid. Voor crisishulp of outreachende zorg werken wij nauw samen met de IHT en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen gecombineerd met ondersteuning bij bijvoorbeeld wonen en dagbesteding.

De vacatureruimte is ontstaan in het team Stemming en Angst, wat valt onder de eenheid Ambulante Specialistische Behandeling. Deze eenheid biedt specialistische ambulante tweede- en derdelijns behandelingen, welke volgens evidence based en efficiënte zorgtrajecten vormgegeven zijn. Innovatie op gebied van behandeling en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zijn speerpunten van beleid. De organisatie is een opleidingscentrum en heeft diverse opleidingsplekken voor specialismen.

Binnen het team Stemming en Angst wordt multidisciplinair gewerkt met cliënten met complexe problematiek. Het team bestaat uit GZ-psychologen, psychiaters, verpleegkundigen, vaktherapeut en opleidelingen.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden. Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 65 (min. €3.215,-, max. € 5.046,-)

Het betreft een in eerste instantie tijdelijk voor 24 tot 36 uur in de week, met de intentie om tot een vaste aanstelling te komen.

Deze vacature is verlopen