Wij vragen

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten.
Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk

Centrum adolescenten psychiatrie
Je bent werkzaam binnen het Centrum voor Adolescenten Psychiatrie.
Dit centrum bestaat 20 jaar en ontwikkelt zich komende tijd in nauwe samenwerking met het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Herlaarhof tot een top referente zorglijn voor transitiepsychiatrie. Van de kandidaat wordt een actieve bijdrage gevraagd bij de ontwikkeling van deze nieuwe setting. Innovatie op het gebied van behandeling en het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zijn speerpunten van beleid. We werken hierin samen met de Universiteit Utrecht. Verder zijn er opleidingsplaatsen voor psychiaters en artikel 14 specialisten.

Kliniek
Deze bestaat nu uit een unit van 16 bedden voor adolescenten vanaf 16 tot 24 jaar, maar wordt omgevormd tot een hoog intensieve unit (HIC) voor jongeren van 12 tot 24 jaar.
De unit gaat kortdurende klinische interventies en time- out opnames bieden bij gedragsontregelingen in het kader van diverse aandoeningen.

Polikliniek
De ambulante poot van de Transitiepsychiatrie bestaat uit gespecialiseerde diagnostiek en (vroeg-) interventies bij jongvolwassenen. Wij hebben een gespecialiseerd aanbod op gebied van persoonlijkheidsstoornissen voor jongeren, waaronder een HYPE team (‘helping young people early) voor jongeren van 12-25 jaar met borderline problematiek en een gespecialiseerde MBT -deeltijdbehandeling voor adolescenten naast diverse breder georiënteerde groeps- en individuele psychotherapeutische behandelingen.

Ons aanbod

Een dienstverband voor vooralsnog 1 jaar met de intentie om te verlengen. Bij voorkeur 36 uur per week; maar ook een deeltijdaanstelling is mogelijk. Arbeidsvoorwaarden en salariering conform AMS-GGZ.

Fellowship en partnership

Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship
Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership
Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Deze vacature is verlopen