Wij vragen

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) diagnosticeert, behandelt en begeleidt de cliënt en het cliëntsysteem in de ambulante setting of in de overbrugging tussen een ambulante situatie en een deeltijd-of intramurale voorziening. Daarnaast is hij, in de context van de functie, dienstverlener naar andere instellingen. Er kan sprake zijn van acute en/ /of complexe psychiatrische problematiek, of van escalatie in een bestaande behandelingsrelatie.

Ambulante Specialistische Behandeling
De eenheid Ambulante Specialistische Behandeling biedt specialistische, veranderingsgerichte behandelingen en (kortdurende) diagnostiek voor diverse stoornissen die vaak impact hebben op meerdere levensgebieden.
De geprotocolleerde aanpak kent individuele, groeps- en deeltijdbehandelingen. We onderscheiden de teams Persoonlijkheidsstoornissen, Angst & Stemming, team Licht Verstandelijke Beperking, ADHD en Autisme. Daarnaast maken het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland - met TopGGZ erkenning- en het Centrum Adolescentenpsychiatrie deel uit van de eenheid. Voor crisishulp of outreachende zorg werken wij nauw samen met de IHT en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen, gecombineerd met ondersteuning bij bijvoorbeeld wonen en dagbesteding.

De vacature ontstaat binnen het ambulante team van ADHD volwassenen.
Team ADHD is een team van 6 collega’s wat zich op dit moment richt op het herzien, actualiseren en specialiseren van haar zorgaanbod. We hebben de ambitie om de samenwerking met andere zorgaanbieders te versterken. Alle collega’s leveren hier een enthousiaste bijdrage aan. Je bent onderdeel van het multidisciplinaire team, waarin optimaal wordt samengewerkt met verschillende disciplines (psychiater, SPV, basispsycholoog, GZ-psycholoog en ambulant verpleegkundige). Er is tevens een vacature voor een verpleegkundig specialist.

Wij vragen een SPV die in het bezit is van:
• Een relevante opleiding op HBO niveau (SPV diploma).
• Ervaring heeft met crisisinterventie en systemische, outreachende benadering.
• Bij voorkeur bekend met de context van meervoudige psychiatrische problematiek.
• Bekend met de sociale kaart.
• Communicatief, stressbestendig, gericht op samenwerken en een teamplayer.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen ( nou…… :-) ) die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving, waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden .
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 55 (min. €2.369,-, max. €3.832,-)
Dienstverband: Het betreft een dienstverband voor 24 tot 36 uur per week.

Deze vacature is verlopen