Wij vragen

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

De functie
Het team persoonlijkheidsstoornissen is onderdeel van de eenheid ASB (Ambulante Specialistische Behandelingen) en verzorgt behandelingen bij patiënten met complexe klachten voortkomend vanuit de persoonlijkheid. Het behandelaanbod bestaat uit ambulante individuele therapie en groepstherapie (ambulant en in deeltijd). Het team is voortdurend in ontwikkeling door de veranderingen in het veld. Wij zijn op zoek naar een kandidaat welke vanuit enthousiasme, kennis en creativiteit een bijdrage wil leveren aan het met elkaar bouwen aan goede zorg waarbij kwaliteit, inhoud en wetenschappelijke fundamenten voorop staan. Ben jij die bevlogen specialist, die uitdagingen ziet in diagnostiek, psychotherapeutische behandeling en het begeleiden van opleidelingen? Dan komen we graag in contact met jou!

Wij vragen
Een psychiater die:
- ondernemend, flexibel en breed inzetbaar is
- graag samenwerkt
- waarde hecht aan het leveren van de beste kwaliteit en een verbindende wijze van communiceren heeft die bijdraagt aan een inspirerend werk- en leerklimaat (waaronder het geven van supervisie aan a(n)ios) en wil bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Ambulante Specialistische Behandeling
De eenheid Ambulante Specialistische Behandeling biedt specialistische, veranderingsgerichte behandelingen en (kortdurende) diagnostiek voor diverse stoornissen die vaak impact hebben op meerdere levensgebieden.
De geprotocolleerde aanpak kent individuele, groeps- en deeltijdbehandelingen. We onderscheiden de teams persoonlijkheidsstoornissen, angst & stemming, team licht verstandelijke beperking, ADHD en autisme. Daarnaast maken het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland - met TopGGZ erkenning- en het Centrum Adolescentenpsychiatrie deel uit van de eenheid. Voor crisishulp of outreachende zorg werken wij nauw samen met de IHT en FACT teams van Reinier van Arkel en met samenwerkingspartners in zorgarrangementen.

Ons aanbod

Werktijden: in overleg. Bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten conform cao GGZ (Hoofdstuk 10 C artikel 1 t/m 12) maken onderdeel uit van de werktijden.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig AMS Geestelijke gezondheidszorg.
Dienstverband: Het betreft een dienstverband waarbij de uren in onderling overleg worden afgestemd. Diverse combi’s in aandachtsgebieden zijn mogelijk, afhankelijk van je interesse.
Overig: Fellow en partnership

Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship
Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership
Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende