Wij vragen

De verpleegkundig specialist GGZ heeft de rol regiebehandelaar en is daarmee een belangrijke schakel in het zorg- en behandelproces. Als regiebehandelaar heb je een wezenlijk aandeel in de behandeling, voert de behandelplancyclus uit met de patiënt en is centraal aanspreekpunt van patiënt en voor de uitoefening van patiëntenrechten. Daarnaast ben je bevoegd tot het zelfstandig uitvoeren van diagnostiek en behandeling, zowel op verpleegkundig gebied als op medisch deelgebied. Je initieert, participeert in ontwerp en uitvoering van (wetenschappelijk) onderzoek en levert een bijdrage aan innovatie en verbetering in de zorgverlening. Je bent onderdeel van een multidisciplinair team en werkt nauw samen met de verpleegkundig teams om de zorg optimaal te regisseren. Het verrichten van gedelegeerde medische taken en handelingen onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van de psychiater, op het gebied van behandel / zorgcoördinatie, kwaliteitszorg, consultatie en innovatie.

Wonen, Zorg en Participatie
De eenheid Wonen, Zorg en Participatie biedt volwassenen en ouderen met een ernstige psychische aandoening (EPA) specialistische zorg en begeleiding. Herstelgericht en vanuit de triade van cliënt - naasten - zorgverlener wordt de zorg zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt geboden. Als het nodig is, wordt de zorg (tijdelijk) in een beschermde woonvorm of in een klinische setting geboden. Specifiek voor volwassenen die in combinatie met een ernstige psychische aandoening ook een auditieve beperking hebben en voor mensen met een autisme spectrum stoornis bieden wij een langdurende opnamemogelijkheid in een op de problematiek gespecialiseerde woonomgeving aan. Onze zorg en begeleiding wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie, participatie en herstel.

Woongroep Haarsteeg is een voorziening die een 24-uurs woonbehandelsituatie biedt met een grote mate van onafhankelijkheid binnen een regionale gemeenschap. Door middel van rehabilitatie en integratie streven we naar een optimale zelfontplooiing uitgaande van de individuele mogelijkheden van de bewoner. Om dit te bewerkstelligen beschikt de woongroep Haarsteeg over 8, 4 en, 2 persoonshuizen en enkele eengezinswoningen, waar 2 tot 3 personen wonen. In totaal gaat het om 39 bedden.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: Je werktijden worden in onderling overleg vastgesteld.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 60 (min. €2.749,-, max. € 4.287,-). Daarnaast profiteer je van ondersteunende cursussen en referaten om je werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.
Dienstverband: Wij bieden een dienstverband voor minimaal 16 uur per week op locatie Haarsteeg.

Deze vacature is verlopen