Wij vragen

We zoeken een collega voor de afdeling langdurig verblijf (Magnolia). Deze afdeling is onderdeel van de eenheid Wonen, Zorg en Participatie (WZP). Magnolia is een klinische voorziening voor volwassen en oudere cliënten met meervoudige complexe psychiatrische problematiek en/of cognitieve problematiek door middelengebruik en/of levensfase-problematiek. De zorg vindt plaats binnen een 24-uurs setting op Zorgpark Voorburg in Vught.

De functie
Als GZ-psycholoog ben je cruciaal voor het herstel van de cliënt. Je gaat het behandelplan procesmatig en inhoudelijk sturen. Daarbij werk je intensief samen met onze gemotiveerde verpleegkundige teams, rehabilitatie experts en ervaringsdeskundigen. Je diagnostiektrajecten en psychologische interventies – zowel groepsgesprekken en individuele gesprekken- helpen onze cliënten bij het herstelproces.
Heb je ervaring op een klinische afdeling en kun je cognitief gedragsmatige principes vertalen naar doelgerichte behandelprocessen? Hiermee kun je voor cliënten van Reinier van Arkel van grote waarde zijn.
Omdat wij groeien en leren in onze organisatie ruimte willen geven, vinden we jouw ervaring in het begeleiden van psychologen in opleiding belangrijk.

Wij vragen
We zijn op zoek naar een GZ-psycholoog die graag met onze doelgroep werkt.
• Je bent geregistreerd als GZ-psycholoog volgens de wet BIG
• Je bent ondernemend, flexibel en breed inzetbaar
• Je beschikt over humor en relativeringsvermogen
• Je hecht waarde aan het leveren van de beste kwaliteit
• Je hebt kennis en ervaring met, psychologische (test-) diagnostiek en kort- en langdurende behandeling, waaronder cognitieve gedragstherapie.

Wonen, Zorg en Participatie
De eenheid Wonen, Zorg en Participatie biedt volwassenen en ouderen met een ernstige psychische aandoening (EPA) specialistische zorg en begeleiding. Herstelgericht en vanuit de triade van cliënt - naasten - zorgverlener wordt de zorg zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt geboden. Als het nodig is, wordt de zorg (tijdelijk) in een beschermde woonvorm of in een klinische setting geboden. Specifiek voor volwassenen die in combinatie met een ernstige psychische aandoening ook een auditieve beperking hebben en voor mensen met een autisme spectrum stoornis bieden wij een langdurende opnamemogelijkheid in een op de problematiek gespecialiseerde woonomgeving aan. Onze zorg en begeleiding wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie, participatie en herstel.

Ons aanbod

Wat kunnen wij je bieden?

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden u een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden.

Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 65 (min. € 3266,- – max. € 5126,-)

Dienstverband: 28 tot 32 uur per week. Het betreft een in eerste instantie tijdelijk dienstverband waarbij de uren in onderling overleg worden afgestemd, met de intentie om tot een vaste aanstelling te komen.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende