Wij vragen

Ben jij een bevlogen psychiater met ambities in behandeling, opleiding en onderzoek?

Onze gemotiveerde en multidisciplinaire teams werken dagelijks aan de zorg en therapeutische behandeling van cliënten.

Als psychiater ben jij voor ons een belangrijke spil in de behandeling van onze cliënten en bij de ontwikkeling van de organisatie. Je voert psychiatrisch onderzoek uit en brengt je diagnostiekconclusies in bij de behandelplanbespreking. Je werkt structurerend bij de implementatie van de zorgtrajecten: Je stelt de behandeltherapie vast en coördineert als regiebehandelaar de uitvoering, evalueert en stelt desgewenst bij. Natuurlijk ben je cliëntgericht en resultaatgericht. Een teamoverstijgende kartrekker dus.

Kern van de functie

  • Verzorgen van ambulante en klinische behandelingen
  • Je geeft behandelinhoudelijk richting aan de multidisciplinaire teams
  • Je verricht hoofdzakelijk werkzaamheden op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling van ouderen
  • In overleg verricht u consulten op de afdeling geriatrie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
  • In overleg neemt u deel in het ECT team;
  • Begeleiding van AIOS is onderdeel van je takenpakket.

Ziekenhuispsychiatrie, Ouderen en cognitie

De eenheid Ziekenhuispsychiatrie, Ouderenpsychiatrie en cognitie bevindt zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch. De focus ligt op de integratie van psychiatrische en somatische behandeling zowel bij volwassenen als ouderen. De eenheid biedt ambulante, dagklinische en klinische zorg, multidisciplinair, onder verantwoordelijkheid van een psychiater of klinisch psycholoog in een ziekenhuissetting. Tevens wordt de psychiatrische consultatie voor het JBZ vanuit deze eenheid verzorgd. Er zijn specialistische poli’s voor onder andere psychiatrie en zwangerschap (POP), bipolaire stoornissen, onvoldoende verklaarde stoornissen (SOLK), liaison psychiatrie, cognitieve stoornissen, middelenmisbruik en somatische co-morbiditeit. Er wordt elektroconvulsietherapie geboden in samenwerking met het JBZ. De dagkliniek heeft een inzichtgevende en structurerende groep zowel voor volwassenen als ouderen.

Binnen het centrum ouderen en ziekenhuispsychiatrie werken nu 4 ouderenpsychiaters en 2 klinisch psychologen met aandachtsgebied ouderen. Met deze vacature breiden we uit en gaan we ook werken voor de eenheid wonen, zorg en participatie. Onze ambitie is om op alle afdelingen en poliklinieken waar oudere patiënten met psychiatrische problemen behandeld worden hoogwaardige zorg te verlenen en de keten binnen en buiten de Reinier van Arkel voor deze groep te verbeteren. Met ons team willen we naast de afdeling en poliklinieken binnen het ziekenhuis de expertise uitbreiden naar de langdurige zorg, de FACT teams en het IHT.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden zijn tijdens kantoortijden, en achterwachtdiensten in avond- nacht en weekend. Het salaris is conform AMS Geestelijke Gezondheidszorg.

Het betreft een dienstverband voor 36 uur of in overleg minder uren, met de intentie een dienstverband te bieden voor onbepaalde tijd.

Fellow en partnership

Reinier van Arkel investeert in - beginnende en meer ervaren – psychiaters met ruimte en mogelijkheden voor professionele (door)ontwikkeling. Want: duurzame samenwerking met betrokken psychiaters draagt in onze optiek bij aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg en ontwikkeling van de organisatie. Startende professionals bieden we daartoe een fellowship, ervaren regiebehandelaren een partnership.

Fellowship

Fellowship is voor psychiaters werkzaam in hun eerste drie jaar als medisch specialist en gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medisch leiderschap. In een jaar heb je 26 werkdagen de mogelijkheid een inhoudelijk programma te volgen, bestaande uit kennissessies (o.a. beleidspsychiatrie), meeloopdagen en verdieping. Er is ruimte voor coaching en een senior psychiater fungeert voor jou al als “buddy. We bieden fellowship aan psychiaters die een arbeidsovereenkomst van minimaal drie jaar willen aangaan.

Partnership

Voor psychiaters die al enige tijd werkzaam zijn, geldt het aanbod van een partnership waarbij vakinhoudelijke doorontwikkeling centraal staat. Samen met jou maken we hiertoe een plan op maat waarbij je (naast het AMS), gedurende maximaal 26 werkdagen per jaar, ruimte krijgt voor verdieping in een deelgebied of wetenschappelijk onderzoek. Partnership is mogelijk voor psychiaters die een dienstverband voor onbepaalde tijd willen aangaan.

Deze vacature is verlopen