Wij vragen

Vanuit één aanmeldpunt wordt zo snel als mogelijk, maar zo zorgvuldig als noodzakelijk een aangemelde cliënt geïndiceerd voor het juiste zorgprogramma. Om daarbij de verschillende aanmeld-processen te coördineren en samenhang en uniformering te waarborgen is de functie consulent kind & jeugd ontwikkeld en centraal gepositioneerd. De functionaris is een spin in het web binnen het net van verwijzers, cliënten, behandelaren en lijnverantwoordelijken.

De consulent kind & jeugd coördineert en is verantwoordelijk voor een adequate en efficiënte instroom van cliënten naar de teams binnen KJP. De functionaris overlegt met en informeert de verwijzer/gemeenten vraag gericht over het aanbod van Herlaarhof. Screent de aanmelding en beoordeeld of de aanmelding voor Herlaarhof bestemd is en zo ja voor welk behandelteam. Bepaald, i.o.m. gemeenten de vereiste product code voor een juiste financiering. Daarnaast draagt hij zorg voor het relatie- en wachtlijstbeheer. De zorgconsulent werkt samen met de inhoudelijke professionals en zorgadministratie van de voordeur. De functionaris wordt aangestuurd door de manager Aanmelding & Consultatie Herlaarhof (ACH). Daarnaast biedt de functionaris consultatie en advies aan verwijzers/ouders en instellingen.

Wij vragen
• Een relevante opleiding op hbo niveau dan wel hbo werk- en denk niveau verkregen door opleiding en aantoonbare ervaring;
• Kennis en ervaring in screenen, het uitvragen en beoordelen van aanmeldingen SGGz;
• Kennis van het zorgaanbod van RvA, bij voorkeur van de Kind & Jeugd psychiatrie, en bij voorkeur enige jaren ervaring in de GGz;
• Kennis van de organisatie en interne procedures en regelingen;
• Kennis van de in gebruik zijnde automatiseringssystemen (w.o. MQ);
• Kennis van de Jeugdwet en transitie die in de jeugdzorg aan de orde is en wetgeving op het gebied van zorg (ZVW, WLZ, WMO, WGBO, BOPZ, Justitiële regels) en houdt deze kennis actueel;
• Is in staat methodisch en oplossingsgericht te denken en te handelen;
• Heeft affiniteit en kennis met betrekking tot het cliëntperspectief én perspectief van de ouders;
• Is in staat in complexe situaties snel inschattingen te maken en daarop inventief en creatief te handelen;
• Iemand die goed is in relatiebeheer en goed kan netwerken.

Ben jij die duizendpoot, out of the box denker, die zelfstandig en met overtuigingskracht kan omgaan met uiteenlopende of tegengestelde meningen en belangen, die het een uitdaging vindt om diverse interne en externe contacten op onderscheidende niveaus te onderhouden, die ondanks verstoringen onverstoorbaar blijft en een juiste matching kan maken van zorgbehoefte en beschikbare capaciteit? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren op deze functie.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden u een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.
Werktijden: Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden.
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig cao-GGZ FWG 45 (min. €1.843,- en max. €3.135,-) .
Dienstverband: Wij bieden een dienstverband van 24 uur per week.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende