Wij vragen

De manager ICT heeft een breed en uitdagend takenpakket en is voortrekker waar het gaat om het bereiken van excellente ICT dienstverlening en het stimuleren van ICT innovatie binnen Reinier van Arkel. Hij of zij is overtuigd van het concept van zelforganiserende teams en de rol van de ondersteuning daarin. De manager ICT stuurt daarbij op strategisch en tactisch niveau op datgene wat toegevoegde waarde heeft in of voor het primaire proces, zodat er flexibel op veranderingen wordt ingespeeld. De organisatie is de komende jaren volop in ontwikkeling en de ondersteunende diensten gaan daar in mee en dragen daar aan bij. De manager ICT onderhoudt contacten met externe samenwerkingspartners waaronder de collega’s van de A59 organisaties, toeleveranciers en andere stakeholders. De manager ICT heeft een helikopterview bij de uitvoering van de diverse projecten ten behoeve van de doorontwikkeling van de ICT afdeling. De manager ICT geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De afdeling ICT bestaat uit ongeveer 26 medewerkers verdeeld over de clusters ; (skilled) servicedesk, functioneel applicatiebeheer, systeembeheer met netwerkbeheer en systeembeheer en beleid met een beleid,- en projectmedewerker en projectmedewerker telefonie. Van de medewerkers van de afdeling wordt een professionele servicegerichte houding verwacht.

Opdrachten waar de afdeling ICT de komende periode voor staat zijn:


• Heroriëntatie op het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD)
• Een meerjaren ICT strategie
• Robotisering en verdere automatisering
• Verdere digitalisering

Academisch werk en denkniveau plus meerjarig vergelijkbare ervaring op het brede terrein van ICT en informatievoorziening in een complex ICT landschap.
Gewend te werken in een grote en complexe organisatie. Affiniteit met de zorg en ervaring met zelforganisatie is een pré.
Een strategische sparringpartner voor Raad van Bestuur en directeuren.
Een overtuigende visie op ICT dienstverlening en ervaring met innovatie van ICT. Sterk in de doorvertaling naar business cases, programma’s/projecten, bedrijfsprocessen en servicegerichtheid.
Kennis en ervaring met het opstellen van een ICT roadmap en deze bewaken op basis van een tijdslijn en prioriteiten op een manier dat stakeholders het proces kunnen blijven volgen.
Heeft naast ervaring met en inhoudelijke kennis van de harde kant van ICT en de ontwikkelingen die zich daar afspelen ook ruime ervaring met services.Ervaring in het aansturen van veranderprocessen, de inrichting van de eigen werk- en projectorganisatie, de ontwikkeling van medewerkers en de professionalisering van dienstverlening.
Ervaren netwerker. Ervaring met het intern positioneren van de eigen ondersteunende dienst en het onderhouden en uitbouwen van de contacten met externe samenwerkingspartners, toeleveranciers en stakeholders.

Competenties


• Communicatief vaardig
• Strategisch sterk
• Verbindend
• Sterk in projectmatig werken
• Resultaatgericht

Ons aanbod

Arbeidsvoorwaarden
Bij Reinier van Arkel wordt samengewerkt in een open, informele cultuur. Met een gezonde dosis humor wordt hard gewerkt aan het realiseren van kwalitatief hoogwaardige zorg. Reinier van Arkel biedt een inspirerende en professionele werkomgeving waar ruimte is voor verdere ontwikkeling.
Standplaats is het zorgpark Voorburg in Vught.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 70.
Het betreft een functie voor 36 uur. Een contract wordt aangegaan voor de duur van één jaar waar bij ongewijzigde omstandigheden deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd.
Reinier van Arkel kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, (deels) naar eigen wens samen te stellen. Denk hierbij aan extra vrije dagen, extra geld, fietsplan, collectiviteitskortingen en opleidingsfaciliteiten.

Procedure
De werving en selectie wordt verricht door bureau Van Ham & van der Heijden, in de persoon van drs. Tonnie van Ham, partner/senior adviseur. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functies geschikte kandidaten. Vervolgens zal de kandidatuur van de geschikte kandidaten op papier aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Daarna vinden gesprekken plaats met de selectie – en adviescommissie. Het streven is de procedure in januari 2019 af te ronden.
Solliciteren
Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Tonnie van Ham, telefonisch bereikbaar via nummer 085- 0479149. Je sollicitatie ontvangen we graag vóór 25 november 2018 via onze website: www.vanhvanh.nl

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende