Wij vragen

Wij zoeken teammanagers voor 2 van onze eenheden:

Ziekenhuispsychiatrie, Ouderenpsychiatrie en cognitie
De eenheid Ziekenhuispsychiatrie, Ouderenpsychiatrie en cognitie (ZPO) bevindt zich in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in ’s-Hertogenbosch. De focus ligt op de integratie van psychiatrische en somatische behandeling zowel bij volwassenen als ouderen. De eenheid biedt ambulante, dagklinische en klinische zorg, multidisciplinair, onder verantwoordelijkheid van een psychiater of klinisch psycholoog in een ziekenhuissetting. Tevens wordt de psychiatrische consultatie voor het JBZ vanuit deze eenheid verzorgd. Er zijn specialistische poli’s voor onder andere psychiatrie en zwangerschap, bipolaire stoornissen, onvoldoende verklaarde stoornissen, liaison psychiatrie, cognitieve stoornissen, middelenmisbruik en somatische co-morbiditeit. Er wordt elektro-convulsietherapie geboden in samenwerking met het JBZ. De dagkliniek heeft een inzicht gevende en structurerende groep zowel voor volwassenen als ouderen.

Wonen, Zorg en Participatie
De eenheid Wonen, Zorg en Participatie (WZP) biedt volwassenen en ouderen met een ernstige psychische aandoening (EPA) specialistische zorg en begeleiding. Herstelgericht en vanuit de triade van cliënt - naasten - zorgverlener wordt de zorg zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt geboden. Als het nodig is, wordt de zorg (tijdelijk) in een beschermde woonvorm of in een klinische setting geboden. Specifiek voor volwassenen die in combinatie met een ernstige psychische aandoening ook een auditieve beperking hebben en voor mensen met een autisme spectrum stoornis bieden wij een langdurende opnamemogelijkheid in een op de problematiek gespecialiseerde woonomgeving aan. Onze zorg en begeleiding wordt georganiseerd in multidisciplinaire teams met experts op gebied van psychiatrie, (gedrags-)psychologie, rehabilitatie, participatie en herstel.

De functie
Reinier van Arkel werkt op basis van een besturingsmodel met duaal leiderschap en een groeimodel naar zelfsturende teams.
Teams zijn de bouwstenen aan de basis. Zij zetten zelforganisatie in als middel om doelen te bereiken. De teammanager stuurt op het realiseren van de gestelde doelen en werkzaamheden op operationeel niveau binnen de teams.
De teammanager waarnaar wij op zoek zijn wordt geïnspireerd door en is overtuigd van het concept van zelforganiserende teams. Hij of zij stuurt op eigen regie, stimuleert en ondersteunt een ondernemende en vooruitstrevende cultuur. Reflecteren, samenwerken, confronteren en elkaar rechtstreeks aanspreken vormen de ingrediënten voor het ontwikkelen en voortdurend verbeteren van werkprocessen en resultaten.
De teammanager heeft een centrale rol in het participeren in externe netwerken en geeft direct en indirect leiding aan een aantal teams met in totaal ongeveer 40 medewerkers.

Wij vragen
Een verbindend- en resultaatgerichte manager die beschikt over:
- een afgeronde HBO-opleiding, aangevuld met een gedegen managementopleiding of de ambitie om deze te volgen;
- kennis van en affiniteit met ZVW financiering, DBC systematiek en zorg-logistieke processen;
- een zorgachtergrond is een pré;

Voldoe je aan de functie-eisen en spreekt het begeleiden van de transitie naar zelforganiserende teams en bedrijfsmatig organiseren je aan, dan gaan we graag met je in gesprek.

Ons aanbod

Bij Reinier van Arkel werken leuke mensen die blij zijn met jou als collega. Wij bieden u een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Werktijden: Je werktijden zijn op werkdagen tijdens kantoortijden .
Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ – FWG 60 (min. €2.713,-, max. € 4.230,- peil april 2018)
Dienstverband: Het betreft in eerste instantie tijdelijke aanstelling voor 28-32 uur in de week, met de intentie om deze om te zetten in een vast dienstverband.

Deze vacature is verlopen