Wij vragen

Het Trainingshuis:

Het Trainingshuis is gelegen in het centrum van Vught en is een specialistische behandelafdeling voor jongvolwassenen met een autisme spectrumstoornis. Binnen het Trainingshuis wordt er in een kortdurend traject toegewerkt naar het leiden van een zo zelfstandig mogelijk leven en zelfredzaamheid in wonen. Om te realiseren dat cliënten uiteindelijk kunnen doorstromen naar een meer zelfstandige vorm van wonen, wordt in het trainingshuis gewerkt vanuit een individueel traject waarbij de cliënt zo veel mogelijk de eigen regie heeft. Vanuit het Trainingshuis wordt de methode Zelfredzaamheid gehanteerd.

Daarnaast is er de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten met groepsgenoten, passend in het trainingstraject. Te denken valt aan themalessen, koffiemomenten en gezamenlijke activiteiten.

Voor wie is het Trainingshuis er?

Het Trainingshuis is er voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar waarbij autisme een op de voorgrond tredend kenmerk is, die in principe op een normaal begaafd niveau functioneren. Het betreft jongvolwassenen waarbij de ontwikkeling naar zelfredzaamheid in het wonen, binnen de gestelde termijn van drie jaar, in potentie aanwezig is. Basisvaardigheden zoals het kunnen omgaan met een dagritme, persoonlijke hygiëne, verzorging van de woonomgeving, koken en het onderhouden van sociale contacten zijn nog maar in beperkte mate aanwezig en de organisatie van het geheel levert veelal problemen op. Cliënten uit de doelgroep kunnen leven in een open setting met behulp van professionele ondersteuning en zijn in staat hun hulpvragen kortdurend uit te stellen. Buiten de begeleidingstijden is er altijd een 24-uurs afdeling telefonisch bereikbaar voor noodgevallen.

Wie werken er op het Trainingshuis?

Op het Trainingshuis wordt multidisciplinair gewerkt. Binnen het Trainingshuis zijn verpleegkundigen en social workers (MBO/HBO) werkzaam.

Het team bestaat uit 5 persoonlijke begeleiders. Het team ontvangt leiding van de teammanager en wordt zorginhoudelijk ondersteund door een behandelcoördinator. Daarnaast is er een psychiater verbonden aan de afdeling.

Functie beschrijving:
- Opstellen van begeleidingsplannen en coördineren van het zorgproces
- Uitvoeren van de begeleiding
- Uitvoeren van enkele behandelonderdelen
- Specifieke aandacht voor agogische/pedagogische aspecten.
- Specifieke aandacht voor somatische/verpleegkundige aspecten.
- Overige werkzaamheden.

Kenmerken van de toekomstige collega:

  • Het Trainingshuis biedt momenteel een werkplek voor de functie Verpleegkundige.
  • Kennis van ASS of bereidheid scholing hierin te volgen op korte termijn is een pré.
  • Je kan goed zelfstandig werken, maar bent ook in staat in een team samen te werken.
  • Je bent besluitvaardig, een aanpakker en een doorzetter.
  • Duidelijk kunnen communiceren en gestructureerd kunnen werken.
  • Probleemoplossend vermogen hebben.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leerproces.
  • Open staan voor feedback.

Ons aanbod

Wat bieden wij?:

Dienstverband: Het betreft een dienstverband van 24 uur per week.
Ingang vanaf 1 januari 2020.

Werktijden: Onregelmatige diensten. Nachtdiensten uitgezonderd.

Salaris: Conform CAO GGZ, FWG 45.

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende