Wij vragen

Kunnen wij de zorg voor onze cliënten aan je toevertrouwen? Heb jij ervaring met de LVB doelgroep binnen Kind & Jeugd? Solliciteer dan snel!

Waar ga je werken:

De functie ontstaat binnen de polikliniek Licht Verstandelijk Beperkt (LVB) in Vught. Hier ga je werken met de leukste doelgroep die er is! Kinderen en jongeren van 4 tot 23 jaar waarbij naast psychiatrische problematiek ook sprake is van een licht verstandelijke beperking. Een doelgroep die je hart zal stelen!
Het team bestaat uit verschillende disciplines, waaronder een kinder- en jeugdpsychiater, creatief therapeut, GZ-psychologen, systeemtherapeut, psycholoog, orthopedagoog, casemanager, arts verstandelijk gehandicapten en verpleegkundig specialist. Met elkaar zoeken we alle losse puzzelstukjes bij elkaar om diagnostiek en/of behandeling vorm te geven tot een op de cliënt en zijn systeem aangepaste aanpak. Daarbij wordt als dat nodig is outreachend gewerkt. De complexiteit van de hulpvraag en/of het (hulpverlenings-)netwerk vraagt dat je maatwerk kunt leveren en overzicht kunt houden. Soms moet je even afwijken van het ingeslagen pad om de tijdelijk ontstane moeilijkheden aan te pakken, om weer terug te komen bij de eerder ingeslagen weg. Behandeltrajecten worden op maat gemaakt en dit betekent dat je in staat moet zijn om buiten de kaders van reguliere behandeltrajecten te denken.

De polikliniek LVB is onderdeel van Herlaarhof. Herlaarhof is het expertisecentrum voor kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek, met 2de en 3de lijns zorg in 120 gemeenten in heel Brabant en vestigingen in Vught, Veldhoven, Helmond, Oss, Zaltbommel, 's-Hertogenbosch en Waalwijk. Met een snel toegankelijke specialistische diagnostiek en behandeling wordt ingezet op optimaal herstel en participatie van het kind. Behandeling, zowel klinisch als ambulant, richt zich op neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, trauma en hechting, persoonlijkheidsstoornissen, infant mental health en licht verstandelijke beperking in combinatie met psychiatrische problemen. Herlaarhof heeft een opleiding voor kinder- en jeugdpsychiatrie, gekoppeld aan de A-opleiding van Reinier van Arkel.

Wat je doet:

Als verpleegkundige/begeleider ben je mede verantwoordelijk voor het opstellen van een behandelplan en het mede uitvoeren van de behandeling onder verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar. Je maakt deel uit van een multidisciplinair behandelteam, werkt outreachend en bent toegankelijk in het contact. Je bent ondersteunend naar de cliënten waarmee je werkt en hun systeem. Deze kwaliteit kun je combineren met het methodisch werken aan de hand van de doelen die zijn overeengekomen in het behandelplan.

Je werkzaamheden:

  • Je werkt zelfstandig aan de begeleiding van de kinderen/jeugdigen en hun ouders op de polikliniek binnen de kaders van het individuele behandelplan.
  • Binnen de richtlijnen van het behandelplan heb je contacten met cliënten en diens netwerk, al dan niet in de thuissituatie en werk je samen met andere disciplines (bijv. school, wijkteams, etc.).
  • Je begeleidt kinderen met methodieken als brainblocks, cgt, systemisch werken. Je geeft kinderen en diens netwerk psycho-educatie, opvoedondersteuning, werkt met diverse gerichte hulpmiddelen (bijv. lijv-schema) en organiseert ouderavonden en kindgroepen.
  • Je observeert doelgericht het gedrag van kinderen/jeugdigen in de thuis en/of schoolsituatie en rapporteert hierover met behulp van het elektronische dossier.
  • Via verschillende overlegvormen lever je een bijdrage aan de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van behandelplannen en aan het afdelingsbeleid.
  • Waar nodig ondersteun je met het onderhouden van contacten binnen het netwerk van de cliënt en het verzorgen van overdrachten.


Wie je bent:

  • Je bent in het bezit van een hbo diploma (Verpleegkunde/SPH/andere relevante opleiding), aangevuld met vervolgopleidingen;
  • Je bent als verpleegkundige BIG-geregistreerd, als agoog heb je een SKJ registratie;
  • Je beschikt over kennis voor het uitvoeren van behandelonderdelen en hebt ervaring met de LVB doelgroep;
  • Je bent in staat om zelfstandig te werken maar ook om de verbinding te leggen met collega's uit het multidisciplinaire team.


Wat kunnen wij je bieden?

Bij Reinier van Arkel werken mensen die blij zijn met jou als collega! Wij bieden je een inspirerende en professionele werkomgeving waarin je in de gelegenheid bent je competenties in te zetten en waar ruimte is voor verdere ontwikkeling. Persoonlijke wensen waarin wij organisatorisch een rol kunnen spelen bespreken wij graag met je.

Verder bieden we je onder meer het volgende:

Werktijden: Kantoortijden; 20 - 36 uur per week (precieze aantal uren in overleg).

Werklocatie: Regio Vught.

Salaris: Arbeidsvoorwaarden en salariëring overeenkomstig CAO-GGZ - FWG 50.

Dienstverband: Het betreft een in eerste instantie tijdelijk dienstverband van 1 jaar bij voorkeur ingaande per 1 mei 2021. Bij voldoende formatieruimte en wederzijdse tevredenheid kan het dienstverband omgezet worden naar een dienstverband van onbepaalde tijd.

Meer weten en solliciteren:

Meer weten: Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag.

Voor vragen neem je contact op met Anouk van de Vondervoort, manager zorg, via 073-6585350.

Solliciteren: solliciteer dan via de "solliciteer hier" button op de vacaturepagina op de website van Reinier van Arkel!

Selectiegesprekken vinden plaats op: donderdag 18 maart 2021 in de ochtend.

Reageren op deze mooie vacature kan tot en met donderdag 11 maart 2021.

Past de geschetste functie niet bij jou, maar ken je iemand waarvoor dat wel zo is? We stellen het op prijs als je deze vacature deelt.

Bij de werving en selectie van kandidaten voor deze functie houden wij ons aan het interne doelgroepenbeleid, zoals vastgesteld in het 'Beleidskader voor Werving en Selectie'.

Een referentiecheck maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.703039

Deze vacature is verlopen

Vorige Volgende