Wij vragen

Eind augustus/ begin september 2019 start de MBO V opleiding, HBO V opleiding en HBO social work deeltijd opleiding mét de topmodule Ervaringsdeskundigheid. Het betreft hier reguliere opleidingen en een separate topmodule Ervaringsdeskundigheid. Een ervaringsdeskundige is in behandeling geweest en/of heeft een opname gehad binnen de GGz.
We bieden een drietal opleidingsplaatsen aan:

1. Opleiding tot MBO Verpleegkundige en een topmodule Ervaringsdeskundigheid.
U dient in het bezit te zijn van minimale vooropleiding MAVO-D niveau of VMBO-Tl diploma. Beroepsbegeleidend leren niveau 4 (BBL-4 Verpleegkunde) voor mensen met ervaringsdeskundig-heid. Met ervaringsdeskundigheid bedoelen wij, dat u in behandeling bent geweest en/of een op-name in de GGz hebt gehad.

2. Opleiding tot HBO Verpleegkundige en een topmodule Ervaringsdeskundigheid.
Werken en leren middels een deeltijd opleiding niveau 6 voor mensen met ervaringsdeskundig- heid. U dient in het bezit te zijn van minimale vooropleiding HAVO of MBO-4 diploma.
Met ervaringsdeskundigheid bedoelen wij, dat u in behandeling bent geweest en/of een opname in de GGz hebt gehad.

3.Opleiding HBO social worker en een topmodule Ervaringsdeskundigheid.
Werken en leren middels een deeltijd opleiding niveau 6 voor mensen met ervaringsdeskundig-heid. U dient in het bezit te zijn van minimale vooropleiding HAVO diploma.
Met ervaringsdeskundigheid bedoelen wij, dat u in behandeling bent geweest en/of een opname in de GGz hebt gehad.

Ons aanbod

Voor informatie over de MBO V opleiding kunt u terecht bij ROC de Leijgraaf, HBO V Hoge school Utrecht wat betreft de HBO social work opleiding is dit Avans Hogeschool. De topmodule wordt gegeven op ROC de Leijgraaf.

Voorafgaand aan beide opleidingen start er een voortraject van april 2019 tot juni 2019. Het voor-traject bestaat uit een oriëntatiefase binnen het ROC de Leijgraaf en Reinier van Arkel. Voor beide opleidingsplaatsen is het van belang dat u tenminste de cursus “werken met eigen ervaring” (WMEE) heeft gevolgd, voor de start van het voortraject.

Interesse?

Wilt u solliciteren, stuur dan voor 15 oktober 2018, een motivatiebrief en CV naar werken@reiniervanarkel.nl, onder vermelding van vacaturenummer HRC 2018-18. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 29 of 30 oktober.

Verzoeken om extra informatie of vragen beantwoorden wij graag. Neem voor meer informatie over WMEE contact op met mevrouw K. van Hoof, herstelcoach binnen Reinier van Arkel; email: K.van.Hoof@reiniervanarkel.nl telnr: 06-317 53788. Voor overige vragen neem je contact op met mevrouw J. Brokkaar, coördinator initiële opleidingen; email: J.Brokkaar@reiniervanarkel.nl. telnr: 06-46185713.

Op 3 oktober organiseert het Leerhuis een informatiebijeenkomst. Dit is een inloopbijeen-komst van 16.00 tot 17.00 uur. Locatie Reinier van Arkel Bethaniestraat 2 ’s-Hertogenbosch ruimte De Kapel. U bent van harte welkom.