Respect Zorgprofessionals

Respect is een zorginstelling voor jeugdige en volwassenen met een DSM-V classificatie. Ieder mens is uniek en daarom vinden wij dat we allemaal op onze eigen manier moeten kunnen meedoen in de maatschappij. Soms hebben onze zorgvragers daar een steuntje in de rug bij nodig. Een volwaardige acceptatie zonder (voor)oordeel is daarbij het uitgangspunt. We zoeken samen met de zorgvrager naar de beste manier om hun leven in te richten. Samen gaan we de uitdagingen aan met respect voor elkaar. Echt helpen door samen en met respect aan te pakken. Respect zet haar ervaring, deskundigheid en kennis middels goed geschoold personeel hiervoor in.

Werken bij

Werken bij Respect kan worden onderverdeeld in ambulante begeleiding en woonbegeleiding.

Ambulante begeleiding betekent dat je bij de zorgvrager thuis of op één van onze locaties hulp biedt. Je begeleidt zorgvragers en hun systeem, zodat zij sterker worden en zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Je draait je eigen caseload, waar jij de verantwoordelijkheid hebt voor de zorgplannen en werkt volgens de opgestelde begeleidingsdoelen. Je draagt zorg voor de indicaties en voert gesprekken met de toegang en andere externen. In sommige casussen werk je samen met andere collega’s. Waarbij het belangrijk is dat er een goede afstemming is binnen taken en afspraken. Je onderhoudt contact met betrokken andere hulpverleners zoals een behandelaar. De behandeling is bovenliggend en het is daarom noodzakelijk om nauw samen te werken. Om dit allemaal goed te kunnen doen krijg je coaching van jouw teamleider.

Woonbegeleiding betekent dat je op één of meerdere van onze vier woongroepen de zorgvragers begeleidt en stimuleert bij de hulpvragen zij hebben. Wij bieden beschermd wonen en 24/7 begeleiding op de groep. Je helpt de zorgvragers bij hun dagelijkse bezigheden en biedt praktische hulp en ondersteuning. Je werkt samen met de zorgvrager aan de gestelde doelen en begeleidt ze bij het behalen hiervan.

Je werkt binnen een krachtig team en bent samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het welzijn van onze zorgvragers. De werkzaamheden zullen zowel overdag, ’s avonds als ’s nachts en in de weekenden plaats vinden.

Locaties

Respect Zorgprofessionals

Tilburgseweg 62a
5051 AJ  Goirle

Vacatures Respect Zorgprofessionals

Wil je als eerste op de hoogte worden gesteld van nieuwe vacatures van Respect Zorgprofessionals maak dan een vacature-alert aan.

Geestelijke Gezondheidszorg
Tilburgseweg 62 a
5051 AJ
 Goirle